Navigácia

Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

Sobota 28. 5. 2016
Počet návštev: 1497720

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Región, v ktorom žijeme, je bohatý na prírodné krásy a zaujímavosti, historické i kultúrne pamiatky.  Preto vyučujúce 1. stupňa pripravili pre svojich žiakov podujatie s názvom Týždeň regiónu Turiec, aby mali možnosť bližšie spoznať prostredie, v ktorom žijú. V týždni od 9. mája do 13. mája 2016 čakali na žiakov aktivity zamerané na oboznámenie sa s   históriou Turca, kultúrnymi pamiatkami, krojmi, piesňami, športovými možnosťami a prírodou.  Najskôr sa deti stretli s členkami speváckej skupiny Hradisko a v ich podaní si vypočuli niekoľko ľudových piesní. Tiež videli krásne kroje a naučili sa pomenovať ich časti. Žiaci 2. ročníka zatancovali ľudový tanec a na záver si všetci spoločne zaspievali pieseň Išli tri panenky z Turca. Počas celého stretnutia vládla výborná atmosféra a čas  utekal veľmi rýchlo. Na hodinách výtvarnej výchovy deti preniesli na výkresy svoje predstavy o tom, ako ľudia bývali v minulosti, aké predmety používali, ako chodili oblečení… Najkrajším prácam z každej triedy mohli žiaci odovzdať hlas a určiť tak víťaza výtvarnej súťaže. Netradičnú úlohu predstavovalo pexeso, ktoré zhotovili žiaci z 3. B. Deti v ňom hľadali dvojice k nárečovým slovám a slovám, ktoré sa používali v minulosti. Obrazom i slovom predstavili región Turiec tretiaci, ktorí si na informatickej výchove pripravili prezentácie. Pred spolužiakmi vystúpili ako skúsení moderátori, za čo boli odmenení veľkým potleskom.Vedomosti nadobudnuté počas predchádzajúcich dní deti preukázali v súťažnom kvíze. Každú triedu zastupovalo jedno trojčlenné družstvo. Družstvá súťažili v dvoch kategóriách- 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník.  Žiadna otázka deti nezaskočila, bodové rozdiely medzi družstvami boli veľmi malé.V piatok sa žiaci zišli vo veľkej telocvični. Prváčikovia predviedli tanec Kalamajka a  pani učiteľky vyhodnotili zrealizované aktivity. Víťazi výtvarnej súťaže a kvízu boli ocenení diplomami a peknými cenami. Toto podujatie všetkým ukázalo, že Turiec je krásny a ponúka veľa možností na objavovanie a aktívne trávenie voľného času. Deti sa s radosťou zapájali do aktivít a tak veríme, že okrem získania nových poznatkov sa nám podarilo vzbudiť záujem  o spoznávanie nášho kraja.   Ocenení boli títo žiaci: Výtvarná súťaž Maľovaný Turiec 1. miesto- Karin Kerhatová /4.A/ 2. miesto- Veronika Urblíková /3.A/ 3. miesto- Andrej Buliak /3.A/ Kvíz 1.- 2. ročník 1. miesto- Alex Gašparík, Jakub Dudžík, Michal Šichta /1.A/ 2. miesto- Richard Žilinec, Lenka Cáfalová, Alex Kőnnyü /2.A/ 3. miesto- Róbert Maretta, Timotej Talian, Tomáš Šoučík /2.B/ Kvíz 3.- 4. ročník 1. miesto- Jasmin Murgošová, Jakub Kicko, Rastislav Müller /3.B/                 -  Kristián Mihalik, Andrej Lörinc, Martin Gonda /4.A/   2. miesto- Veronika Urblíková, Andrej Korda, Patrik Jesenský /3.A/                                                                                                                                 Mgr. Monika Kaštanová                  
  • 18. 5. 2016 V  školskom roku 2015/16 sa šiesti žiaci našej základnej školy zapojili do súťaže Expert Geniality Show, do ktorej sa každoročne zapájajú všetky základné školy zo Slovenska.   Dvaja zo súťažiacich, ktorí si spomedzi tém vybrali Svetobežníka a Tajomstvá prírody, boli úspešní a sa stali vo veľkej konkurencii TOP expertmi vo svojej kategórii: Martina Müllerová zo 6.A Andrej Ramšík zo 6.B   Obom expertom blahoželáme a dúfame, že sa zapoja aj v budúcom školskom roku.   Mgr. Denisa Chovancová - koordinátorka súťaže na ZŠ

  •  

  • Ako to v skutočnej škole vyzerá? Čo sa v škole na hodinách robí? Z počutia starších kamarátov a súrodencov naši predškoláci vedia veľa, ale skutočnú ŠKOLU a VYUČOVANIE si mohli vyskúšať dňa 23. marca, keď si sadli prvýkrát do lavíc k prvákom v ZŠ Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika. Bola to zaujímavá hodina nielen pre škôlkarov, ale aj žiakov prvého ročníka. Mnohí z nich navštevovali našu materskú školu, a tak  škôlkari videli, čo sa ich kamaráti za necelý školský rok naučili. Ale nedali sa zahanbiť ani budúci prváci. Na otázky pani učiteľky vedeli pohotovo odpovedať  a trochu si aj zacvičili.

  •   Vážení rodičia a priatelia školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie  2 % z Vašich daní na činnosť našej základnej školy. Tlačivo nájdete aj na riaditeľstve školy alebo tu...