Navigácia

Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

Vitajte na našej stránke

Novinky

  • Korčuliarsky výcvik

    Aj tento rok v decembri sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Zúčastnili sa aj tí žiaci, ktorí minulý rok so slzičkami robili svoje prvé kroky na korčuliach. Tento rok už bez obáv vyšli na ľad a zdokonaľovali sa. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Na jednotlivých stanovištiach si precvičovali cviky, ktoré im pomohli lepšie a rýchlejšie zvládnuť techniku jazdy na korčuliach. Po hodine dostali deti malé občerstvenie a na záver výcviku aj diplom. Ďakujem p. Pšenkovi, ktorý nám tento výcvik umožnil a zorganizoval.