Navigácia

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Spojená škola

Sídlo: Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61Vrútky
IČO: 42434718
DIČ: 2120115305
Email: spojenaskolavrutky@gmail.com
Telefón: 043/4282119
FAX:      043/4301492

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/10 Notebook 485.- s DPH 10.05.2017 17.05.2017 19.05.2017 12.05.2017 KUBICOMP, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/12 Verikálne žalúzie 1090.- s DPH 20.12.2016 30.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 Jozef Varinský Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/13 Vŕtacie kladivo 80.- s DPH 20.12.2016 30.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 U-Max, spol. s r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/11 Rekonštrukcia prístrešku 4967.- s DPH 06.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 SAAP Slovakia, spol.s r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/9 Laboratórne kahance 219.- s DPH 26.09.2016 05.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 ABC Plyn, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/7 Chladnička 219.- s DPH 11.05.2016 16.05.2016 11.05.2016 11.05.2016 Martin Bonda Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/8 Permanentky do Aquaparku Turč.Teplice zo SF 340.- s DPH 04.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 16.05.2016 Slovenské liečebné kúpele, Turčianske Teplice Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/5 Lekárničky 36,19 s DPH 03.05.2016 Bexamed, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/6 Permanentky na masáže so SF s DPH 02.05.2016 09.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 Antón Strakoš - Masáže Oáza Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/4 Autobusová preprava detí MŠ 160.- s DPH 28.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 Miroslav Sobek Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/3 RAM do notebooka Kingston 36,60 s DPH 11.04.2016 11.04.2016 KUBICOMP, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/1 Škola v prírode žiakov ZŠ s DPH 04.04.2016 11.04.2016 15.05.2017 05.05.2017 Penzión Partizán, Horný Smokovec Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/2 Project - Student´s Book s DPH 04.04.2016 www.preskoly.sk Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky