Navigácia

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
Email školy: spojenaskolavrutky@gmail.com
Telefón: Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491
MŠ:+421434283838
ŠJ:+421434281296
Adresa školy: Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky