• Tak toto som ja ....

    •  

      

     Adresa školy: Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

     Organizačné zložky Spojnej školy / SpŠ/:  - Materská škola

                                                                              - Základná škola

                                                                              - Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

     IČO:  42434718

      

      

     Zloženie vedenia Spojenej školy:

      

     Mgr. Lenka Šluchová    – riaditeľka školy od 01.09. 2022

     Mgr. Beáta Pivarčiová     - zástupkyňa riaditeľky  školy  pre ZŠ

     Bc. Svetlana Stahlová      - zástupkyňa riaditeľky školy  pre MŠ

     Mgr. Beata Tomčíková    - zástupca riaditeľky školy pre Gymnázium J. C. Hronského a mimoškolskú činnosť

      

     Kontakty:

     ZŠ,GYM  - 043/4282119

     MŠ          - 0910 697 629

     ŠJ            -  0911 308 309

     e-mail    - riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk

      

     Webové sídla: www.zsstefanikvrutky.edupage.org

                            www.msprizsvrutky.edupage.org

                            www.gymvrutky.edupage.org

      

      

                                                                                                             

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • Gymnázium, ZŠ:+421 43 428 21 19 MŠ:0910 697 629 ŠJ: 0911 308 309
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje