Navigácia

O škole

Tak toto som ja ....

 

 

Adresa školy: Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

Organizačné zložky Spojnej školy / SpŠ/: Materská škola

                                                              Základná škola

                                                               Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

IČO:  42434718

 

 

Zloženie vedenia spojenej školy:

 

PaedDr. Erika Repková – poverená riaditeľka

Mgr. Beáta Pivarčiová      - zástupkyňa riaditeľky  školy  pre ZŠ

Bc. Svetlana Stahlová      - zástupkyňa riaditeľky školy  pre MŠ

Mgr. Jaroslav Budz          - zástupca riaditeľky školy pre Gymnázium J. C. Hronského a mimoškolskú činnosť

 

Kontakty:

ZŠ,GYM  - 043/4282119

MŠ - 043/4283838

ŠJ  -  045/4281296

 

Webové sídla: www.zsstefanikvrutky.edupage.org

                       www.msprizsvrutky.edupage.org

                       www.gymvrutky.edupage.org

 

Účinnosť od 1. septembra 2015