• Tak toto som ja ....

    •  

      

     Adresa školy: Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

     Organizačné zložky Spojnej školy / SpŠ/: Materská škola

                                                                   Základná škola

                                                                    Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

     IČO:  42434718

      

      

     Zloženie vedenia spojenej školy:

      

     PaedDr. Erika Repková – riaditeľka školy

     Mgr. Beáta Pivarčiová      - zástupkyňa riaditeľky  školy  pre ZŠ

     Bc. Svetlana Stahlová      - zástupkyňa riaditeľky školy  pre MŠ

     Mgr. Beata Tomčíková          - zástupca riaditeľky školy pre Gymnázium J. C. Hronského a mimoškolskú činnosť

      

     Kontakty:

     ZŠ,GYM  - 043/4282119

     MŠ - 043/4283838

     ŠJ  -  045/4281296

      

     Webové sídla: www.zsstefanikvrutky.edupage.org

                            www.msprizsvrutky.edupage.org

                            www.gymvrutky.edupage.org

      

     Účinnosť od 1. septembra 2015

                                                                                                             

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje