• OZNAM pre rodičov detí MŠ
     • OZNAM pre rodičov detí MŠ

     • Po ukončení karantény dňa 17. 10. 2020 v triede C našej MŠ Vám oznamujeme, že od pondelka 19. 10. 2020 otvárame aj triedu C. Deti i personál majú negatívne výsledky testovania a priestory MŠ vydenzifikovali vrútockí hasiči.

      Opäť sa tešíme na detičky.

                                                                                      Vedenie Spojenej školy

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Lezie Vám občas na nervy každodenné učenie, povinnosti a písomky?

      Nechceli by ste si jeden deň oddýchnuť?

      Chcete si spraviť program na školský deň so svojimi spolužiakmi?

      Chcete ísť do kina, divadla, na výlet, na exkurziu???

      ÁNO?

      Tak čítajte ďalej... 

       

      Každoročne sa posledný októbrový pondelok naša škola zapája do súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Nebude to inak ani tento rok!

      Súťaž prebehne 26. októbra 2020 na tému: „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou.“

      Žiaci 9. ročníka s pomocou vyučujúcich pripravili šesť stanovíšť, ktoré predstavujú knižničné oddelenia. Na všetkých oddeleniach predstavia ostatným svoju tému a následne budete – vy žiaci – v skupinách podľa tried, aby sme žiakov nepremiešavali s inými triedami, plniť štyri úlohy týkajúce sa daných tém. Úlohy sú rôznorodé – ukážete svoje vedomosti, zručnosti, šikovnosť, logické myslenie,... Ak sa Vám podarí splniť dostatok úloh a na záver vylúštiť heslo dňa knižníc, VYHRÁVATE.

      Počas celého podujatia budeme zachovávať sprísnené hygienické opatrenia: rúško- dezinfekcia – odstup minimálne 2 m jeden od druhého.

      Držíme palce!

     • Európsky deň jazykov

     • Vzhľadom na COVID-19 a s ním spojené opatrenia sme tento rok Európsky deň jazykov oslavovali len v rámci tried.

       25. septembra sme uskutočnili aktivity na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka. Žiaci tvorivým spôsobom vyhľadávali informácie a zaujímavosti o jednotlivých krajinách, vytvárali prezentácie, ktoré zdieľali so svojimi spolužiakmi. Touto formou chcela naša škola motivovať žiakov k potrebe učenia sa aj iných cudzích jazykov a získavaniu poznatkov o rôznych kultúrach. 

      Vybrané prezentácie a práce :

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení zákonní zástupcovia!Vedenie Spojenej školy, o. z. Základná škola Vás informuje, že ak Vaše dieťa bude doma 5 dní vrátaní soboty a nedele, ste povinní okrem ospravedlnenky poslať po dieťati Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.Bez Vyhlásenia zákonného zástupcu, služba dieťa nepreberie, bude dané do izolačnej miestnosti a rodiča bude triedny učiteľ telefonicky kontaktovať. Vyhlásenie zákonného zástupcu prikladáme ako prílohu.Ak žiak chýba viac ako 5 dní, zákonný zástupca je povinný predložiť potvrdenie od lekára a vtedy rodič nevypĺňa Vyhlásenie.Toto opatrenie platí len v čase mimoriadnych opatrení.Ďakujeme za pochopenie a buďme všetci zodpovední.

   • Kontakty

    • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
    • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
    • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
    • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje