• TRIEDNA KNIŽNICA

     • V piatok 24.6.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie čitateľskej súťaže na 1. stupni ZŠ "TRIEDNA KNIŽNICA“ .

      Najúspešnejší čitatelia dostali knižnú odmenu a najúspešnejšia trieda s najviac prečítanými knihami sladkú odmenu -tortu.

      Kráľ čitateľov:

      1.miesto - Alžbetka  Dudžíková 4.A

      2.miesto – Veronika Katreníková 4.A

      3.miesto – Krištof Paukovič 2.A

      Celkovým víťazom sa stala trieda 4.A

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album TRIEDNA KNIŽNICA.

    • OZNAM-Skrátené vyučovanie
     • OZNAM-Skrátené vyučovanie

     • Od pondelka 27.06.2022 do 30.06.2022 z dôvodu vysokých horúčav a tepla v triedach a učebniach bude pre žiakov II. stupňa skrátené vyučovanie na 4 vyučovacie hodiny.

    • ŠKD-OZNAM
     • ŠKD-OZNAM

     • Oznamujeme  rodičom a žiakom našej školy, že ŠKD počas LETNÝCH PRÁZDNIN od 01.07. 2022 – 31.08. 2022 nie je  v prevádzke.

      Prevádzka ŠKD začína 05. 09. 2022  o 6:00 hod.

                                                        

      Vedenie školy

     • Turčianska žiacka liga v atletike

     • V piatok 14.6.2022 sa uskutočnilo ďalšie, tento školský rok už posledné kolo Turčianskej žiackej ligy v atletike. Tu nám opäť urobil veľkú radosť Róbert Maretta, kde tentoraz v behu na 150 m obsadil 1. miesto. Na tomto kole nás reprezentovali aj títo žiaci: Tomáš Šoučík, Samuel Skalický, Marko Píš, Lukáš Maretta, Michal Šichta, Marek Machovčák, Michaela Kráľová, Anna Mária Vargová, Laura Hubová a Sabina Linetová. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, tak podali pekné výkony. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme.

       

      Zapísala Mgr. Alena Sereková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Turčianska žiacka liga v atletike.

     • Malá školská Olympiáda v anglickom jazyku

     • Naši žiaci sa anglický jazyk učia už od prvého ročníka základnej školy. Preto sme pre najšikovnejších angličtinárov z I.stupňa zorganizovali 30.05.2022 malú školskú Olympiádu v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z 3. a 4. ročníka, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Žiaci si zábavnou formou porovnali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a to predovšetkým z oblasti gramatiky, počúvania, slovnej zásoby, čítania s porozumením. Najlepší súťažiaci získali okrem diplomu aj krásne vecné ceny – z 3.ročníka to boli Terézia Mistríková, Sofia Gajdošová a Martin Vnučák, zo 4.ročníka najlepší boli Alžbeta Dudžíková, Veronika Katreníková a Tamara Siarska. Ostatní súťažiaci, ktorí sa neumiestnili na 1.mieste boli tiež ocenení peknými vecnými cenami. Všetkým zúčastneným žiakom touto cestou ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a veríme, že o rok sa opäť stretneme na Olympiáde v anglickom jazyku.

      Poďakovanie patrí aj p.uč.Šluchovej a p.uč.Holečkovej za pomoc a plynulý priebeh súťaže.

       

      zapísala: Mgr. H.Vargová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malá školská Olympiáda v anglickom jazyku.

     • Deň detí - Kasárne Martin

     • 3.6.2022 kroky všetkých našich žiakov a pedagógov viedli do kasární v Martine. V kasárňach na Severe nám vojaci, hasiči, policajti a mnohí ďaľší pripravili bohatý program pri príležitodst Dňa detí. Žiaci si vyskúšali streľbu, pretláčali sa s policajným komandom, vyskúšali si prvú pomoc, zdolali prekážkovú dráhu, pozreli vojenskú, policajnú a hasičskú techniku a mnoho iných zaujimavých vecí. Všetci sme si odniesli krasne spomienky.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí - Kasárne Martin.

     • Plavecký výcvik

     • Minulý týždeň od 16.5.- 20.5.2022 sa po dvoch rokoch v Dolnom Kubíne uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov 1. a 2.  stupňa našej ZŠ. Konkrétne išlo o žiakov 3.A, 4.A, 6.A, 6.B, 7.A a  7.B triedy. Výcviku sa zúčastnilo 43 žiakov. Počas 5 dní sa žiaci učili základné plavecké zručnosti a zdokonaľovali sa v technike plávania. Po skončení získali všetci žiaci mokrý diplom a sladkú odmenu. Veríme, že sa deťom na výcviku páčilo a aj naďalej budú získané zručnosti zdokonaľovať aj vo svojom voľnom čase. 

      Mgr. Alena Sereková a Mgr. Lenka Šluchová

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik.

     • Exkurzia Kremnica - Múzeum mincí a medailí , Banská štôlňa Andrej

     • 24.5.2022 žiaci VII.A, VII.B, VIII.A a VIII.B navštívili mesto Kremnicu. Počasie nám neprialo, ale náladu nám to nepokazilo. 

      Najskôr naše kroky viedli do múzea mincí a medailí, kde sa si pozreli výstavu Líce a rub peňazí. Špecializovaná numizmaticko-historická expozícia, sprístupnená po rekonštrukcii v roku 2003, je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa v priestoroch pôvodne gotického meštianskeho domu na historickom námestí Kremnice. Predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailerstva, často prostredníctvom unikátnych exponátov. Ako súčasť expozície je predstavená história samotného mesta Kremnica, slávneho kremnického baníctva, hutníctva a jedinečnej mincovne, ktorá je nepretržite činná už takmer 700 rokov. Na záver prehliadky si niektorí žiaci vyrazili svoju vlastnú mincu.

      Potom naše kroky viedli  do banskej štôlne Andrej. Tu sme dostali prilby a vybrali sme sa na prehliadku podzemia. Banské múzeum v štôlni Andrej nazývajú aj “križovatka storočiami”. Tu sme absolvovali dobrodružnú prechádzku časom - videli sme exponáty z 20. až 17. storočia, oboznámili sme sa s históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňu sme si prešli v prilbách s čelovkami a dostali sme sa do podzemia 80 m pod povrchom. Zistili sme, aká bola náročná práca baníkov, vyskúšali sme si aj úplnú tmu.

      Z tejto exkurzie sme si odniesli nielen nové zážitky, ale aj veľa  podnetov  od našich žiakov. Do budúcna bude treba viac takýchto exkurzií, aby sa žiaci naučili prispôsobiť sa programu exkurzií. Exkurzie sú len na báze dobrovoľnosti, poplatkov, a súhlasov od zákonných zástupcov. 

      Mgr. Zuzana Michalová, RNDr. Jana Ramachová, Mgr. Alena Sereková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Kremnica - Múzeum mincí a medailí , Banská štôlňa Andrej.

     • NAJ ŠKOLA SLOVENSKA 2022

     • Dňa 17.5.2022 sme sa zúčastnili televízneho natáčania súťaže Naj škola Slovenska, do ktorej sme postúpili aj vďaka Vám našim priaznivcom. 

      V televízii nás reprezentovali traja súťažiaci a 30 žiakov v publiku. Ráno sme nasadli do autobusu a vybrali sa na cestu do Bratislavy do RTVS. Cesta bola veselá, v autobuse panovala výborná nálada. Bratislava nás však privítala daždivým počasím, ale aj napriek tomu sme sa prešli po nábreží Dunaja, zastavili sme sa aj pred SND. Potom naše kroky viedli na výborný obed a  šup do televízie RTVS. Samotné natáčanie sme si všetci poriadne užili. Na vlastné oči sme videli, že to nie je jednoduché takýto program natočiť. Za jedným natáčaním stojí neskutočné množstvo ľudí, o ktorých sme ani netušili. Atmosféra v štúdiu bola úžasná. Odniesli sme si super zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme. V septembri sa môžete na nás tešiť na televíznych obrazovkách.

      Mgr. Zuzana Michalová

      Reakcie našich žiakov:

      “Najviac sa mi páčilo samotné natáčanie. Zistil som, že to nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá, že to nie je len práca jedného človeka, ale práca celého tímu. Naučil som sa aj niečo nové. Ale nebolo to len o natáčaní, ale aj o super dni strávenom s mojimi úžasnými priateľmi. Na tento deň nikdy nezabudnem. A určite pri ďalšej príležitosti si to rád zopakujem.” Andrej IX.A  

      “Bol to vynikajúci zážitok pre nás a som rada, že som sa toho mohla zúčastniť. Boli sme sa prejsť po Bratislave, prešli sme sa po nábreží Dunaja. Autobus nás zaviezol na obed. Potom nasledovala cesta autobusom do RTVS. Tam sme sa prichystali a išli do štúdia. Bola tam úžasná atmosféra, užili sme si to.” Manuela, VII.B

      “V utorok 17.5.2022 sme išli do Bratislavy s úmyslom vyhrať súťaž Naj škola. Cestovali sme asi 4 hodiny. Po príchode do Bratislavy nás v internátoch Univerzity Komenského čakal výborný obed. Potom sme sa presunuli do štúdia RTVS. Bolo to tam celkom stresujúce, ale zároveň bola veľká sranda. Celý výlet bol super, hlavne v autobuse bola zábava. Síce pršalo, ale nikomu to náladu nepokazilo. Som rada, že som tam mohla byť.” Lenka VIII.A

      “Bratislava, hlavné mesto Slovenska. Úžasný zážitok a verím, že sa páčil všetkým. Užil som si to na 100 % aj prácu v štúdiu RTVS. Prechádzka pri Dunaji mi padla vhod. Cesta autobusom bola veľmi zábavná.” Marek, VII.B

      “Dňa 17.5.2022 sme išli na natáčanie NAJ ŠKOLA do Bratislavy. Síce bolo škaredé počasie, ale náladu nám to nepokazilo v autobuse bola zábava. Natáčanie bolo síce stresujúce, ale odniesli sme si super skúsenosti. Z celého výletu máme kopec spomienok. Som rada, že som tam mohla byť a som hrdá na našich chalanov.” Barbora, VIII.A

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album NAJ ŠKOLA SLOVENSKA 2022.

     • Turčianska žiacka liga v atletike

     • Dňa 12.5.2022 sa po dlhej odmlke konalo ďalšie kolo Turčianskej žiackej ligy, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Toto podujatie sa uskutočnilo na novom tartanovom atletickom štadióne v Martine.  Nebolo nás síce veľa, pretože počty žiakov boli obmedzené, ale aj napriek tomu sme prišli „domov“ úspešní. Robko Maretta z 8.B triedy bol najúspešnejším pretekárom nielen našej školy, ale celého okresu. Obsadil nádherné 1. miesto v behu na 60m v kategórii starších žiakov.Zdá sa, že aj jeho brat Lukáš Maretta bude pokračovať v šľapajách svojho brata. V kategórii mladších žiakov sa v behu na 60m prebojoval až do finále, v ktorom obsadil krásne 7. miesto. Lukáš však získal aj delené 6-7 miesto v behu na 600m. V tej istej disciplíne v kategórii mladších žiakov bol úspešný aj Marek Machovčák a tiež pridal svojim desiatym miestom cenné body do hodnotenia škôl. Srdečne im blahoželáme.  Súťaže sa zúčastnili aj Adam Šútovec, Lea Šútovcová, Michaela Kráľová, Anna Mária Vargová, Matúš Kudelka a Tomáš Šoučík. Verím, že nás  budú reprezentovať aj na ďalšom kole, ktoré sa koná 14.6.2022.  Všetkým prajeme veľa športových úspechov.

      Zapísala Mgr. Alena Sereková

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Turčianska žiacka liga v atletike.

     • Účelové cvičenie

     • Keďže sa nám uvoľnili covidové obmedzenia, konečne sme mohli opäť zrealizovať účelové cvičenie.

      V piatok 6.5.2022 sme na 2. stupni našej školy zrealizovali teoretickú prípravu na ÚC. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky v troch základných oblastiach: zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a civilná ochrana. V pondelok 9.5.2022 sme sa všetci presunuli do priestorov SIMu v Martine, kde sme spoločne prežili krásne dopoludnie. Pre žiakov sme si pripravili rôzne stanovištia, na ktorých sa všetci vystriedali a zmerali si svoje sily v rôznych oblastiach. Na záver bola vyhodnotená najúspešnejšia trieda - 8.A, ktorá sa tešila zo sladkej odmeny.  Srdečne blahoželáme. Verím, že spoločne absolvujeme aj ďalšie zaujímavé aktivity. Ďakujem všetkým svojim kolegom za zodpovedný prístup, spoluprácu a výborne odvedenú prácu a všetkým žiakom za bojovnosť a dobré správanie. 

      Zapísala Mgr. Alena Sereková, vedúca ÚC

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje