Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva DZ 15/2020 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov 500.- s DPH 21.10.2020 Nadácia Allianz Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D189/2020 Učebnice AJ pre žiakov ZŠ 352,80 s DPH 19.10.2020 TAKTIK, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D188/2020 Učebné pomôcky hmotná núdza 249.- s DPH 19.10.2020 Ing.Karol Neubauer Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Zmluva DZ 16/2020 Zmluva o poskytovaní bezkontaktných služieb za stravovanie s DPH 19.10.2020 Ticket Sevice, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Objednávka 949/2020 Poukážky Tesco pre zamestnancov zo SF s DPH 19.10.2020 TESCO STORES Martin Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D187/2020 Učebnice pre žiakov ZŠ 1 144,70 s DPH 19.10.2020 AD-REM Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Objednávka 948/2020 Objednávka stravovacích kariet pre zamestnancov s DPH 16.10.2020 Edenred - Ticket Sevoce, s.r.o., Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D185/2020 Pracovná obuv 38,93 s DPH 15.10.2020 BASTAG OOPP, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D186/2020 Účtovná a mzdová agenda 9-10/2020 682.- s DPH 15.10.2020 SUBAKO SK, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D184/2020 Prenájom kopírky 10/2020 66,90 s DPH 13.10.2020 XPS, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Objednávka 936/2020 Objednávka revízie plynových horákov s DPH 12.10.2020 ABC plyn, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D183/2020 Učebnice pre žiakov ZŠ 278.- s DPH 12.10.2020 TAKTIK, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D182/2020 Vyúčtovanie ÚK a TÚV 9/2020 2274.- s DPH 12.10.2020 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D181/2020 Preddavok na dodávku tepla 10/2020 1990.- s DPH 12.10.2020 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D180/2020 Publikácia ŠŠP 43,96 s DPH 12.10.2020 RAABE, s.r.o. , Bratislava Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa SP 06/2020 Súhrnná správa nad 5 000,- € za 3.štvrťrok 2020 0.- s DPH 09.10.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Faktúra D179/2020 Publikácia ,,Bájky pre všetkých˝ MŠ 127,40 s DPH 08.10.2020 FORTUNA - LIBRI s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra D176/2020 Vyúčovanie el.energie MŠ 9/2020 263,08 s DPH 08.10.2020 SSE, a.s. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D177/2020 Prenájom kopírky7-9/2020 124,54 s DPH 08.10.2020 XPS, s.r.o. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
Faktúra D175/2020 Vyúčtovanie el.energie 9/2020 ZŠ 1283.- s DPH 08.10.2020 SSE, a.s. Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky PaedDr.Erika Repková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2566
  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje