PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Spojená škola

Sídlo: Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61Vrútky
IČO: 42434718
DIČ: 2120115305
Email: spojenaskolavrutky@gmail.com
Telefón: 043/4282119
FAX:      043/4301492

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa SP 2/2022 Nákup interaktívnej tabule pre MŠ 2 298,90 s DPH 31.03.2022 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP1/2022 Odstránenie havarijného stavu telocvične 101833.- s DPH 31.03.2022 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SSp 4/2021 Súhrnná správa - nákup učebníc 162,73 bez DPH 04.10.2021 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SSp 3/2021 Súhrnná správa - nákup dezinfekčných prostriedkov 1 551,60 bez DPH 04.10.2021 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SSp 2/2021 Súhrnná správa učebnice pre žiakov ZŠ 1 463,28 bez DPH 30.06.2021 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SSp 1/2021 Súhrnná správa nad 1000,- € za 1.Q. 2021 0,00 bez DPH 05.04.2021 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 07/2020 Súhrnná správa nad 1000 € za 4.Q.2020 1 411.20 s DPH 12.11.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 06/2020 Súhrnná správa nad 5 000,- € za 3.štvrťrok 2020 0.- s DPH 09.10.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 04/2020 Sú hrnná správa nad 5000 € za 2.štvrťrok 2020 0.- s DPH 08.07.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 03/2020 Súhrnná správa nad 1000,- € za 2.štvrťrok 2020 0.- s DPH 08.07.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 05/2020 Učebnice pre žiakov ZŠ 1 631,96 s DPH 23.06.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 02/2020 Sú hrnná správa nad 5000 € za 1.štvrťrok 2020 0.- s DPH 08.04.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 01/2020 Súhrnná správa nad 1000,- € za 1.štvrťrok 2020 0.- s DPH 08.04.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 01/2020 Súhrnná správa nad 1000 € za 4 štvrťrok 2019 0.- s DPH 08.01.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 02/2020 Súhrnná správa nad 5000 € za 4 štvrťrok 2019 0.- s DPH 08.01.2020 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 05/2019 Súhrnná správa nad 1000 € za 3 štvrťrok 2019 0.- s DPH 04.10.2019 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 06/2019 Sú hrnná správa nad 5000 € za 3.štvrťrok 2019 35195.- s DPH 04.10.2019 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 03/2019 Súhrnná správa nad 5000 € za 2 štvrťrok 2019 0.- s DPH 02.07.2019 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 04/2019 Súhrnná správa nad 1000 € za 2 štvrťrok 2019 1 244.77 s DPH 02.07.2019 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
VO: Súhrnná správa SP 01/2019 Súhrnná správa nad 5000 € za 1 štvrťrok 2019 0.- s DPH 05.04.2019 Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/34
  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje