• Charakteristika ŠKD


    •     

     Školský klub detí predstavuje jednu z foriem voľnočasovej starostlivosti o žiakov prevažne mladšieho školského veku.
      

     V školskom roku 2020/2021 ponúkame žiakom v ŠKD  možnosť rozširovať si zručnosti, tvorivosť a pohybovú zdatnosť v nasledovných činnostiach: spoločensko- vednej a samoobslužnej, esteticko- výchovnej / výtvarnej a hudobnej /, prírodovednej a pracovno- technickej. Žiaci majú možnosť pripraviť sa na vyučovanie, pričom osobitná pozornosť sa venuje vypracovávaniu domácich úloh so slabšími žiakmi. Pripravujeme aj zábavné popoludnia, hry a súťaže: v preskoku cez švihadlo, tanečný maratón, o najlepšieho hráča v pexese, tanečný karneval, literárny kvíz, ekologickú hru, súťaž na kolieskových korčuliach a iné. Našou snahou je, aby deti efektívne a zmysluplne využili pobyt v ŠKD.

      

     ŠKD v školskom roku 2020/2021 ponúka deťom:

     - zábavné hry a súťaže

     - oddych a relaxáciu

     - prípravu na vyučovanie

     - prácu v záujmových útvaroch "ŠPORTUĽKO", Tvorivé dieľne, Žiacka školská rada, Veselá vareška, Rádio Kamarát,

     - rozširovanie zručnosti, tvorivosti a fantázie v záujmových oblastiach, ktoré sú súčasťou výchovného programu ŠKD

      

      

     Priebežne Vás budeme informovať o pripravovaných aktivitách, ktoré sa budú uskutočňovať v nasledujúcich mesiacoch.     Žiakom staršieho školského veku ponúka program na voľný čas.

     PREVÁDZKA:  6:00 - 7:30 hod

                                                 10:30 - 16:30 hod,                                           

            
                                             

     PONUKA: Zaujímavý a pestrý program zameraný na oddych, relaxáciu, záujmové aktivity a prípravu na vyučovanie.

     ZÁUJMOVÉ AKTIVITY:
     - výtvarné činnosti
     - hudobno - pohybové
     - prírodovedné
     - športové aktivity
     - zábavné hry a súťaže

      

     Žiakom II. stupňa v školskom roku 2020/2021 ponúkame:

      

     - prácu v záujmovom útvare - rozhlasový - Rádio Kamarát

     - zábavu v príležitostných aktivitách / podľa plánu činnosti /

     - vedomostné súťaže
     RÁDIO KAMARÁT:

     VYSIELACÍ ČAS - 1 x za mesiac 1.vyučovaciu hodinu (45 min.)

     OBSAH VYSIELANIA - zo života školy, aktuálne spoločenské dianie. Vysielanie      
                                       zabezpečujú žiaci II. stupňa pod vedením pedagóga.

     PROGRAMOVÁ SKLADBA:
     - ľudové tradície a zvyky
     - počasie - pranostiky
     - horoskop
     - pesničky
     - rubrika Na telo (otázky pre pozvaného hosťa)
     - komentár
     - aktuality zo života školy      
  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje