• Naše aktivity

    •  

     O zlatú guľôčku

     Dňa 6. marca 2020 sa uskutočnilo školské kolo v speváckej súťaži „O zlatú guľôčku“.

     Zúčastnilo sa ho 17 žiakov z 1. stupňa ZŠ. Žiaci sa svedomito pripravili. Vybrali si vhodné pesničky.

     Porota mala ťažkú úlohu spomedzi všetkých spevákov  vybrať víťazov.

      1. miesto - Anna Lamošová

     2. miesto - Izabela Žilincová, Eliška Lutišanová

     3. miesto - Anna Šoučíková, Artur Valko

      Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazke blahoželáme a želáme jej úspech v regionálnom kole, ktoré sa

     uskutoční  4.4 2020.

     Mgr. Eva Holečková

       

      

     Vajanského Martin

     Dňa 18.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Vajanského Martin.

     V 1. kategórii (2.– 4. ročník) súťažilo 24 detí. So svojimi ukážkami sa predstavili recitátori z 2. A,3. A, 4. A, 4. B. triedy.

     Školskému kolu súťaže predchádzalo triedne kolo. Sily si tak mali možnosť zmerať najlepší s najlepšími, víťazi triednych kôl v poézii i próze.

     Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich.

     Vyhodnotenie súťaže

     Poézia:
     1. miesto
     : Eliška LUTIŠANOVÁ, 3.A
     2. miesto: Liliana RUTTKAYOVÁ ,4.B
     3. miesto: Vanesa HANULIAKOVÁ ,2.A

     Próza:
     1. miesto: Michal FOLDÝNA, 2. A
     2. Miesto: Júlia CÁFALOVÁ, 2.A

     Srdečne blahoželáme!

     Eliška Lutišanová a Michal Foldýna postupujú do okresného kola súťaže.

                                          Mgr. Hnilicová Renáta

         

      

     Pasovanie prvákov 2020

     Po polročnom vysvedčení  naši malí a šikovní prváci absolvovali Pasovanie prvákov. Zúčastnili sa ho žiaci 1.A triedy, ktorých pasovali do cechu žiackeho ich staršie spolužiačky Tamarka a Veronika. Prvákov si v ich veľký deň prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj ich starí rodičia a kamaráti z ŠKD. Po veľkolepom nástupe museli prváci absolvovať úlohy – viazanie šnúrok či skladanie slov. Program spestrili básničkami a pesničkami za hudobného sprievodu pani učiteľky E. Holečkovej. Po splnení úloh sa prešlo k samotnému pasovaniu. Po skončení programu a odovzdávaní pamätných listov a malých darčekov, nasledovalo „šťukanie“ fotoaparátov. Všetkým zúčastnením ďakujem za príjemnú atmosféru a spoluprácu.

     Mgr. L. Šluchová, tr.uč. 1.A

       

      

     Environmentálna výchova

     V rámci environmentálnej výchovy sa pre tretiakov a štvrtákov našej školy uskutočnila beseda o triedení odpadov. Pani z neziskovej organizácie DETI ČISTEJ ZEME prišla deťom porozprávať o význame a potrebe triedenia odpadu. Formou názorných ukážok a praktických úloh sa žiaci dozvedeli ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu. Diskutovali aj o následkoch netriedenia odpadu pre prírodu a ľudí. Na záver sa deti stali súčasťou rozprávky o slimáčikovi, ktorý chcel žiť na čistej lúke.  Za pútavé informácie ďakujeme.

                                      L. Šluchová

         

      

     VŠETKOVEDKO – vyhodnotenie súťaže

     Dňa 28.11.2019 sa v našej škole uskutočnil veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s názvom Všetkovedko pre druhákov, tretiakov a štvrtákov ZŠ. Na výsledky našich žiakov v celoslovenskom testovaní môžeme byť hrdí. V kategórii druhákov sa na krásnom 6. mieste v SR  umiestnila Alžbeta Dudžíková, ktorá sa zároveň stala aj Všetkovedkom školy. Veronika Katreníková získala 11. miesto a titul Všetkovedko. V kategórii tretiakov si 6. miesto v SR vybojovala Eliška Lutišanová a 15. miesto Dávid Ramšík. Obaja tiež získali titul Všetkovedko. Všetkovedkom v kategórii štvrtákov sa stala Júlia Holečková na 48. mieste v rámci SR. Všetci vymenovaní získali diplomy, tričká a ceruzky. Ostatní súťažiaci si za svoju odvahu a snahu vybojovali titul Všetkovedkov učeň a za snahu získali diplomy a ceruzky. Diplomy a ceny žiakom slávnostne odovzdala osobne  pani riaditeľka školy PaedDr. Erika Repková a zástupkyňa školy Mgr. Beáta Pivarčiová v deň odovzdávania polročných odpisov klasifikácie žiakov.

     Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

     Mgr. Zuzana Nemčeková, organizátor súťaže

      

     Hudobné predstavenie

     Dňa 10. 12. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili hudobného predstavenia, ktoré nám odprezentovali študenti zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote. Muzikál „Super star z osady“ žiakom a učiteľom bližšie predstavil piesne v rómskom jazyku, rómsku kultúru a rómsky tanec. Cieľom muzikálu je búrať bariéry a pohľad na rómske etnikum. Po skončení predstavenia naši žiaci, pod vedením pani učiteľky Holečkovej, zaspievali účinkujúcim dve vianočné piesne.

     Ďakujeme všetkým účinkujúcim sa príjemné hudobné predstavenie. 

                                                                                    Mgr. Renáta Petrášová, pedagogický asistent

         

      

     Mikuláš neobišiel ani Spojenú školu na Ul.M.R.Štefánika vo Vrútkach.

       

     Športový deň v Banskej Bystrici

     27.11.2019 sa žiaci našej škol

     y  - Lea Šútovcová, Matias Michalák, Damian Szentkeresty, Skarlet Facunová, Dávid Ramšík, Eliška Lutišanová, Mirko Dvorský, Alžbetka Dudžíková zúčastnili nádhernej športovej akcie „Športový deň nadácie Slovenskej sporiteľne“, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo 50 škôl z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Každý prihlásený tím absolvoval prekážkovú dráhu štafetovým spôsobom.

     Najväčším zážitkom pre naše deti bola účasť nášho olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha, s ktorým sme sa samozrejme aj odfotili. Počas prestávok medzi jednotlivými kolami deťom spestrila voľné chvíle hudobná skupina AYA, k dispozícii bol hrad na skákanie, maľovanie na tvár, vyrábanie balónikových zvieratiek a iné rôzne zaujímavosti.

     Aj keď sme sa neumiestnili na postupových miestach, deň bol pre deti veľmi zaujímavý, zábavný a pestrý. Touto cestou by sme sa chceli  my p.uč. Vargová, Gunišová  poďakovať všetkým zúčastneným deťom za disciplinované správanie a bezproblémový priebeh celého dňa. Vrátili sme sa neskoro, ale plný nádherných zážitkov.

         

      

     VŠETKOVEDKO

     Dňa 28.11.2019 sa v našej škole uskutočnil veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s názvom Všetkovedko pre druhákov, tretiakov a štvrtákov ZŠ. Desiati žiaci z prvého stupňa, ktorí sa do tejto celoslovenskej súťaže zapojili si otestovali svoje vedomosti z rôznych oblastí života. Potrápili si hlavy nielen nad úlohami zo slovenského jazyka a matematiky, ale aj prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej, dopravnej výchovy a angličtiny. Výsledky celoslovenského testovania Všetkovedko budú známe  20. 12. 2019. Držíme našim všetkovedkom palce.                     

     Napísala : Zuzana Nemčeková

         

     Bavme deti pohybom – súťaž o putovný pohár

     Už tretí rok sa žiaci našej školy úspešne zapájajú do celoročnej súťaže o putovný pohár v projekte Bavme deti pohybom. Organizátorom súťaže je Mestský hádzanársky klub Martin. Dňa 27. 11. 2019 sa v športovej hale v Martine na Podháji konalo 1. tohtoročné kolo. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí navštevujú záujmový útvar Bavme deti pohybom. Úlohou družstva bolo štafetovým spôsobom čo najrýchlejšie zdolať štyri náročné prekážkové dráhy.                                           

     Napísala: Zuzana Nemčeková

         

      

     Stolný tenis do škôl

     Dňa 22.11.2019 sa v našej škole konalo stolnotenisové dopoludnie pre žiakov 1. stupňa pod názvom Stolný tenis do škôl. Organizátorom podujatia bol Slovenský stolnotenisový zväz a TJ Lokomotíva Vrútky na čele s jej predsedom Ing. Rudolfom Bukovinským a CVČ Domino. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z histórie tohto športu a mali tiež možnosť pozrieť si exhibičný zápas dvoch skutočných hviezd stolného tenisu na Slovensku. Do našej telocvične zavítala reprezentantka SR Monika Uríková, hrajúca v Moravskom klube Krumlov. Predviedla sa spolu s ďalším reprezentantom SR a majstrom Európy z roku 2017 v štvorhre hráčov do 21 rokov Alexanderom Valuchom, momentálne hrajúcim v TSG Kaiserlautern v Nemecku. Ďalším zaujímavým hosťom podujatia bol juniorský reprezentant SR a odchovanec TJ Lokomotíva Vrútky Martin Ďanovský. Na záver sa predviedli hráči hrajúci v kategórii mladších a starších žiakov, medzi nimi aj náš žiak Samuel Skalický. V rámci týždňa aktivít „ Zober loptu a nie drogy“  videli naši žiaci, že aj tá maličká stolnotenisová lopta dokáže byť zaujímavá a veselá. Na záver podujatia žiaci dostali diplomy a informácie prečo hrať práve stolný tenis. Snáď sa týmto nádherným podujatím podarilo osloviť aspoň pár žiakov, ktorí si stolný tenis vyskúšajú, obľúbia a zotrvajú pri tomto športe.

                                                                                             Príspevok napísala: Zuzana Nemčeková

         

     O bojazlivom strašidielku

     Vpred „dušičkový čas“ sa žiaci nultého a prvého ročníka zúčastnili na programe CVČ ABC, ktoré si pripravilo pre naše deti rozprávku „O bojazlivom strašidielku“. Deti si v príjemnom prostredí pozreli rozprávku o strašidielku, ktoré sa učilo strašiť. Neskôr si deti „zakúpili“ lístok na vláčik do strašidelnej krajiny, kde mohli vidieť rôzne strašidlá a duchov. Po strašidelnej jazde sa mohli zahrať v záhrade, ktorá bola plná interaktívnych hier: puzzle, veľké leporelo, pexeso a pod. Nasledovala malá desiata a cesta vláčikom. Týmto sa chcem poďakovať starkej nášho žiaka Lukáška Bíra z 1.A, ktorá ako vlakvedúca vlaku nám  vyhradila miesto vo vagóne tak, že sme mohli sedieť spolu. Taktiež nám pomohla aj s kolegyňou pri nastupovaní a vystupovaní.

     Ďakujeme.

     Žiaci a pani učiteľky z 0.A a 1.A triedy.

         

     O BudkáčikoviDubkáčikovi

     V stredu 6.11. 2019 sa žiaci 0.A, 1.A a 3.A triedy zúčastnili čítania rozprávky od Jozefa Cígera Hronského – O Budkáčikovi a Dubkáčikovi v knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach. Pani knihovníčka im predstavila knižku, oboznámila žiakov ako kniha vzniká a prečítala z nej úryvok. Super bolo, že do čítania zapojila aj tretiakov. Pochválila ich za pekné čítanie. Po prečítaní mala pre deti pripravené úlohy. Tretiaci mali pracovať so slovníkmi, v ktorých mali nájsť aj iné diela od spomínaného autora. Zaviedla ich medzi knižné regály, kde si ukázali, ako sa v knižnici ukladajú knihy. Mladším žiakom rozdala papiere, kde mali nakresliť ilustráciu ku prečítanému úryvku. Detské práce budú vystavené v priestoroch knižnice, kde si ich deti spolu s rodičmi môžu pozrieť. 

     L. Šluchová

         

      

     Čítam, čítaš, čítame

     Dňa 29.10.2019 sa žiaci 2.-4.ročníka zúčastnili súťaže ,,Čítam,čítaš, čítame”Žiaci si preverovali svoje vedomosti, zručnosti a dôvtip v trrojčlenných družstvách.Otázky kvízu boli zamerané na poznatky o rozprávke,hlavných predstaviteľoch,priraďovanie autorov k dlielam, či skladaní puzzlov a názvov rozprávok, Dopĺňali stratenú časť príslovia  a objasňovali zastaralý zázov vyskytujúci sa v rozprávkach. Najzaujímavejšou úlohou pre deti bolo ,na základe vystavených indícií , napísať o akú ľudovú rozprávku sa jedná.

     Žiaci úlohy splnili, dozvedeli sa aj nové informácie a poznatky.Zasúťažili si .

      

     Poradie družstiev: 1.miesto - 4.A

                    2.miesto -4.B

                    3.miesto -2.A/2.družstvo/

                    4.miesto- 3.A/2.družstvo/

                                           Mgr. Hnilicová

            

      EURÓPSKYCH DEŇ JAZYKOV

     Vo štvrtok 26.9. chodbami našej školy zneli slová v rôznych jazykoch – nemecky, anglicky, poľsky, francúzsky, taliansky. Nebola to žiadna náhoda, veď v tento deň bol predsa Európsky deň jazykov.

     Žiaci 1.stupňa sa na tento deň veľmi tešili. Spolu so svojimi p.učiteľkami si pripravili krásne prezentácie, prostredníctvom ktorých sme si všetci zacestovali napríklad do Anglicka. Naši tretiaci nám pripomenuli rôzne anglické výrazy, ktoré  bežne používame a sú už udomácnené aj v slovenskom jazyku. Prváčikovia sa zamerali na naše Slovensko, konkrétne na Záhorie. Vedeli ste, že zemiaky sú ertefle, že stareček  je starý otec, štrimfle – pančušky, moloko – mlieko, goľa – bocian, dífče – dievča, ujčok – strýko? Prostredníctvom štvrtákov sme navštívili najprv Nemecko a potom Poľsko. Zaspievali sme si známu pesničku z kreslenej rozprávky „Včielka Maja“ – samozrejme po nemecky a v poľštine zase krátku rečňovanku. Celú prezentáciu uzavreli druháci, vďaka ktorým sme sa naučili zopár ruských slovíčok.

     Európsky deň jazykov naši žiaci vyhodnotili ako skvelý, zábavný a poučný. Tento deň mal predovšetkým veľký význam v tom, aby si deti uvedomili dôležitosť výučby cudzích jazykov a poznanie, že cudzie jazyky sa dajú naučiť aj iným, zábavnejším a úsmevnejším spôsobom.

      

     Zapísala Mgr.H.Vargová

           

      

     Farmársky deň v Kriváni - výstava ovocia, zeleniny a kvetov

     Dňa 17. 9. 2019 sa v rámci Dní mesta Vrútky konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov pod názvom Farmársky deň v Kriváni. Tejto nevšednej výstavy sa v kultúrnej sále Kriváň zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa našej školy. Už pri príchode nás privítala nádherná vôňa rozmanitých jesenných plodov. Deti si mohli pozrieť rôzne odrody ovocia a zeleniny,  pestré druhy kvetov a zaujímavých húb. Záhradkári, ktorí svoje plody vystavovali si pripravili pre deti zaujímavý výklad. Deti mohli vystavované plody nielen chytiť, ovoňať, ale aj ochutnať. Napríklad pečenú tekvicu, sušené slivky, banány, či varenú kukuricu. Na cestu ešte dostal každý žiak sladké a šťavnaté jablko.

         

      

      

     VYHODNOTENIE CELOROČNEJ ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE ,,T r i e d n a  k n i ž n i c a“

     V piatok 14.6. sa žiaci 2.-4. ročníka spolu s triednymi učiteľkami zišli a vyhodnotili sme našu čitateľskú súťaž o najviac prečítaných kníh za celý školský rok 2018/2019. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach.

     1 . kategória bola o najúspešnejšieho čitateľa s najvačším počtom prečítaných kníh.

     1. m i e s t o : DUDŽÍK Jakub zo 4.A
     2. m i e s t o : HOLEČKOVÁ Júlia z 3.B

     3. m i e s t o :MARKOVIČOVÁ Sofia z 2.A

     4. m i e s t o : ŠULOV Šimon z 3.A

     5. m i e s t o : MACHOVČÁK Marek zo 4.B

     Najúspešnejší čitatelia dostali knihu.

     2.kategória bola o najúspešnejšiu triedu,ktorá prečíta najviac kníh a poradie je nasledovné.

     1. m i e s t o : 4.A

     2. m i e s t o : 2.A

     3. m i e s t o : 3.A

     4. m i e s t o : 3.B

     5. m i e s t o : 4.B

     Trieda 4.A vyhrala krásnu a chutnú tortu od Rady rodičov, začo im ďakujeme.Víťazom blahoželáme.

     Tešíme sa na ďalší ročník čitateľskej súťaže a nových víťazov

     Mgr.Hnilicová Renáta

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

      

                   V utorok 11.6. sa na našej  škole na I.stupni organizoval druhý ročník malej školskej olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov z 3. a 4.ročníka. Deti súťažili v trojčlenných družstvách. Úlohy boli zamerané na počúvanie, čítanie s porozumením, písanie čísloviek, anglickej abecedy, riešenie anglických hádaniek. Poslednou úlohou deti ukázali do akej miery ovládajú angličtinu. Opísať obrázok po anglicky predsa nie je až také jednoduché. Ale naši žiaci aj túto úlohu hravo zvládli.

                  Na záver súťaže boli odmenení krásnymi vecnými cenami najlepší z najlepších. 1.miesto si zaslúžili Michal Pšenka, Jakub Dudžík, Matias Michalák zo 4.A triedy. 2.miesto obsadili Šútovcová Lea, Kuželková Manuela a Dotková Sandra zo 4.B triedy a na krásnom 3.mieste sa umiestnili Šimon Šulov, Artur Valko a Damian Szentkeresty z 3.A triedy.

     GRATULUJEME

                  Deti, ktoré nezvíťazili, neodišli naprázdno. Okrem dobrého pocitu si žiaci odniesli malé, ale milé upomienkové darčeky. Všetkým zúčastneným žiakom ešte raz touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

      

                                                                                                                                                  zapísala: Mgr.H.Vargová

           

      

      

     Deň Zeme v našej škole

      

     Spoločne dokážeme veľa. Toto bola hlavná myšlienka dopoludnia plného aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. V piatok 26.4.2019 deti z 1. stupňa prechádzali po triedach jednotlivé stanovištia a plnili rôzne úlohy, napr. zachraňovali vtáčie vajíčka, na lúke hľadali ukryté huby a vtáčiky, skladali obrázky živočíchov, napodobňovali kolobeh vody v prírode, v piesku odkrývali skameneliny. Tí odvážnejší mohli loviť vo vode vajíčka slimákov. Takto sa deti zoznámili so súčasťami prírody

     a dozvedeli sa o nich nové poznatky. Zábavnou formou zistili, že príroda na Zemi je rozmanitá a my ľudia ju musíme chrániť, pretože sme od jej darov závislí.

                                                                                                       Mgr. Monika Kaštanová

         

      

     Pasovanie prváčikov

     Dňa 28.2.2019 sa v popoludňajších hodinách veľká telocvičňa našej školy zaplnila rodičmi, starými rodičmi, deťmi a predovšetkým prváčikmi, ktorí sa zúčastnili slávnostnej udalosti- PASOVANIA PRVÁKOV. V úvode vystúpili dievčatá zo 7.A s exotickým tancom a po nich sa predstavili deti z 1.A a 1.B s básničkami o škole. Potom deti plnili úlohy a ukázali tak, čo dokážu- skákali cez švihadlá, skladali slová z písmen či veľké puzzle. Spoločne zložili sľub prváka, v ktorom sľúbili, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na školákov patrí a už nasledovalo samotné pasovanie. Ako spomienku na tento deň si deti odniesli pasovací dekrét, šerpu a drobné darčeky. Nakoniec si spolu s moderátorkami zatancovali a zabavili sa pri veselých pesničkách. Milí prváci, prajeme vám veľa trpezlivosti pri učení, radosť z objavovania a spokojnosť z dobre vykonanej práce.

                                                                                                             Mgr. Monika Kaštanová

           

      

     Recitačná súťaž Vajanského Martin


     Aj v tomto školskom roku sa na našej škole 13.02.2019 uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin. Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov z 2. - 4.ročníka. Deti sa prezentovali pútavými a zaujímavými ukážkami z poézie a prózy.

     Umiestnenie žiakov v 1.kategórie:

     - poézia:

     1.miesto – Marek Machovčák– 4.B

     2.miesto – Bibiana Lukačovičová– 3.A

     3.miesto – Eliška Lutišanová – 2.A

     Ema Jóšová – 4.A

     - próza:

     1.miesto – Artur Valko – 3.A

     2.miesto- Daniel Mihalik – 4.B

     Žiaci si za svoj výkon odniesli nielen diplom, ale aj cenu v podobe knihy. Touto cestou chceme poďakovať aj ostatným zúčastneným žiakom, ktorí si našli čas a vnorili sa do krásneho sveta kníh, aby nás veľmi milo vtiahli prostredníctvom prednesu do svojho obľúbeného diela. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1.mieste postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 11.03.2019 v Martine.

     Zapísala: Mgr. H.Vargová

      

     Korčuliarsky výcvik

     Aj tento rok v decembri sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Zúčastnili sa aj tí žiaci, ktorí minulý rok so slzičkami robili svoje prvé kroky na korčuliach.  Tento rok už bez obáv vyšli na ľad a zdokonaľovali sa. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Na jednotlivých stanovištiach si precvičovali cviky, ktoré im pomohli lepšie a rýchlejšie zvládnuť techniku jazdy na korčuliach. Po hodine dostali deti malé občerstvenie a na záver výcviku aj diplom. Ďakujem p. Pšenkovi, ktorý nám tento výcvik umožnil a zorganizoval.

     Mgr. L. Šluchová

         

      

      

     Začiatkom decembra navštívili deti z 1.B triedy Turčiansku galériu, kde si v Ateliéri KOCÚR vyrobili vianočné pohľadnice. Pri práci sa oboznámili s výtvarnou technikou s názvom grafika a domov si odniesli krásne pozdravy, krorými môžu potešiť svojich najbližších.

     Mgr. Monika Kaštanová

         

     Cesta ľanového semienka

     Dňa 20. 11. 2018 sa žiaci 2. A vybrali na exkurziu do Múzea slovenskej dediny v Martine. Návšteva skanzemu bola spojená s tvorivými dielňami, kde sa deti zaujímavým spôsobom dozvedeli, ako rastie, spracúva sa a tká ľanové súkno. Mohli si vyskúšať trepanie, česanie, pradenie a tkanie ľanu na skutočných nástrojoch. Na záver si každý sám utkal na pamiatku malý koberček.

           

     Environmentálna   výchova  v Turčianskej   Štiavničke   4.A 

     Dňa 22.11. 2018 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili environmentálnej výchovy v Turčianskej Štiavničke. Hneď po príchode nás privítala prítulná mačka, ktorej sa deti veľmi potešili. Na námestí v obci nás čakala ukážka vláčiku, ktorý tu pomáhal zvážať drevo pred 100 rokmi. V útulnej „výhrevníčke“ sa deti dozvedeli krátku históriu tejto malej ale veľmi užitočnej železnice. Pri vstupe do priestorov, kde sme strávili zvyšok vzdelávania, žiakov očakávala jedna mačka za druhou. Spolu ich tam bolo deväť. A boli naozaj všade: na okne, pri žiakoch a jednej sa zapáčila aj Robkova taška, na ktorej si zdriemla. Pohladkať sme si mohli aj veľhada Dážďovku, činčilu menom Činčo, leguána Imra, pakobylku Milku či afrického slimáka Silva. Had Fero bol najväčšou atrakciou. Nachvíľu deťom pózoval na ich krku ako šál. Na záver sme zakývali psovi Bardovi a vrátili sa späť do školy. Deti odchádzali s patričnou hrdosťou, že prekonali svoj strach a tešili sa, ako ukážu fotky svojim rodičom. Bolo to určite jeden z dní, na ktorý sa len tak nezabúda.                                                                                  

      Mgr. L. Šluchová, tr.uč.

           

      

     Týždeň  regionálnej výchovy

      V rámci týždňa regionálnej výchovy sme uskutočnili  fotosúťaž zaujímavých budov a objektov  nášho regiónu.  Z 20 fotografií sme vybrali tie najkrajšie a najzaujímavejšie  a vystavili sme ich na nástenku v budove školy. Úspešní fotografi sú: Matúš Hracho 3.B,  Kristína Urblíková 4.B,Matúš  Majer 4.B, Radko Ťaptík 4.B, Bibiána Lukačovičová 2.A

                                                                                 Mgr. Hniliccová Renáta

      

     Malá školská olympiáda

     Dňa 1.6.2018 sa v areáli Spojenej školy na Ulici M.R.Štefánika vo Vrútkach uskutočnil 2. ročník Malej školskej olympiády. Všetci žiaci prvého stupňa tak oslávili sviatok detí športom a pohybom. Samotnej olympiáde predchádzal týždeň venovaný olympijským hrám, kde sa žiaci naučili niečo z histórie OH, symboly OH a absolvovali rôzne olympijské aktivity vo svojich  triedach. Vyvrcholením tohoto týždňa bola  Malá školská olympiáda, na ktorú sa všetci veľmi tešili. Nástup žiakov bol sprevádzaný tónmi olympijskej hymny, vlajkonosič priniesol olympijskú vlajku, zapálili sme olympijský oheň a zložili olympijský sľub. Počas dňa nás sprevádzali staršie žiačky v dobových gréckych rúchach. Žiaci si zmerali sily v 8 športových disciplínach, kde získavali vzácne body. Na záver sa na stupni víťazov ocitli tí najlepší. Odniesli si vzácne medaily, diplomy a vecné ceny. Odovzdali sme tiež putovný pohár pre triedu, ktorá získala najväčší počet bodov v priemere na jedného žiaka. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

      

     Do galérie Malá školská olympiáda boli pridané fotografie.

     Škola v prírode

     V dňoch 21. - 25. 5. 2018 sa žiaci 2.A, 2.B, 3.A a 4.B zúčastnili školy v prírode v Monkovej doline pri obci Ždiar. V krásnom prostredí pod Belianskymi Tatrami prežili týždeň plný zážitkov, výletov a hier. Okrem učenia navštívili Beliansku jaskyňu, previezli sa vláčikom Maguráčikom po blízkom okolí a pozreli sa aj do múzea Ždiarsky dom.

     Nahliadnite do denníkov, ktoré si žiaci písali počas pobytu:

     „V škole v prírode je animátorov. Tí nám vymýšľajú program. Mali sme rôzne aktivity. Napríklad hľadanie modrých čísel, hádanky o zvieratkách, stáť na jednej nohe....“

     „Dnes som sa zobudil o pol šiestej. Mali sme sa obliecť, a keď budeme počuť píšťalku, máme ísť na chodbu. Potom sme išli na rozcvičku. Najprv sme bežali. Potom sme si rozcvičili ruky a potom nohy. Potom sme zase bežali.“

     Jakub Dudžík, 3.A

      

     „Boli sme v Ždiarskej izbe. Išli sme tam pešo. Bolo tam super! Kupovali sme si tam aj suveníry.“

     „Pani učiteľka nám kázala zobrať veci a šťastlivo sme odišli z hotelu Magura. Docestovali sme s úsmevom domov, kde nás čakali naši rodičia.“

     Katarína Eichlerová, 3.A

      

     „A už sme vo Vrútkach. Keď som uvidel maminu, tak som sa za ňou rozutekal a vystískal ju, ale že poriadne. A keď som prišiel domov, tak som si hneď sadol za mobil a o tretej som išiel von s Matiasom.“

     Alex Gašparík, 3.A

      

     „Ahoj denník, dnes sme poobede išli do múzea. Bolo tam super. Rozprávali sme sa o minulosti, že aké boli kroje a ako vyzerali v minulosti chatky, že drevené uhlie sa robí zo stromov. Strom dáte do ohňa a tak sa robí drevené uhlie. Videli sme rôzne kroje.”

     Sophia Carmen Ficeková, 3.A

      

     Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

      

     Školský výlet s exkurziou

     Dňa 20.6. 2018 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na koncoročnom výlete spojeného s exkurziou na trase: Vrútky – Piešťany – Mohyla pod Bradlom – jaskyňa Driny – Piešťany – Vrútky. Trasa bola dlhá a náročná. Deti však mohli vidieť krásu a čaro myjavských kopaníc. Výhľady s mohyly boli krásne a deti si ich fotili všetkými smermi. Pripomenuli sme si aj význam práce M. R. Štefánika pre Slovákov. Pobyt v jaskyni nás trochu schladil. Sprievodkyňa bola milá a ústretová zvedavým otázkam našich detí. Veľkým zážitkom bol aj obed v reštaurácii, kde sme si príjemne oddýchli a nabrali silu do prehliadky mesta Piešťany. Fotenie pri soche barlolamača nemohlo chýbať a spestrilo ho aj občerstvenie v podobe zmrzliny. Domov sme prišli síce vo večerných hodinách, ale únavu na deťoch nebolo vôbec vidieť.

     L. Šluchová

         

      

     Environmentálna výchova

     Dňa 15. júna druháci absolvovali výchovno-vzdelávací program v priestoroch Peterského bábkového divadla v obci Turčiansky Peter. Prostredníctvom zážitkového učenia s kamarátom Fitipalkom sa žiaci naučili múdro a citlivo konať v prospech ochrany prírody. Upevnili si vedomosti o domácich zvieratách a o ich význame pre človeka.

         

     Jarný beh primátora Vrútok 2018

     V piatok, 8. júna 2018 sa uskutočnil Jarný beh primátora Vrútok 2018. Súťažné družstvá zo všetkých vrútockých materských, základných a stredných škôl sa zišli na futbalovom štadióne FC ATTACK Vrútky, aby si zmerali sily v behu. Každá kategória žiakov a žiačok mala rôzne dlhú trať. Reprezentantom našich prvostupniarov, ktorí nastúpili v počte žiakov 38 sa podarilo získať jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. V kategórii najmladších žiačok krásne druhé miesto obsadila Eliška Lutišanová, žiačka 1.B triedy. V najmladších žiakoch bol úspešný Michal Kolár z 2. A triedy, ktorý tiež získal striebornú medailu. Na treťom mieste a bronzovú medailu získal Damián Szenkeresty z 2. A triedy. V kategórii mladších žiakov si krásne prvé miesto a zlatú medailu vybehal žiak zo 4.B triedy Róbert Maretta. 

          

      

     Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018

     Dňa 26. apríla 2018 sa v školskej knižnici Štoplík uskutočnil 1. ročník školského kola súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018. Spevácke schopnosti si prišlo zmerať spolu 20 žiakov prvého stupňa. Žiaci predviedli krásne ukážky ľudových piesní a porota udelila po tri miesta v dvoch  kategóriách. Vdievčenskej kategórii sa na 1. miesto prespievala žiačka III. A Ema Jóšová, 2. miesto získala Tamara Gajdošová zo IV. A a 3. miesto obsadila žiačka I. B triedy Eliška Lutišanová. Chlapci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto Richard Žilinec zo IV. A, 2. miesto Daniel Mihálik z III. B a 3. miesto obsadil žiak II. B triedy Matúš Tinka.

           

     Slávik Slovenska

     Bol 15. máj, utorok. S Riškom Žilincom sme sa vybrali do ZUŠ do Martina, kde od 9.00 hod. prebiehal 28. ročník obvodného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. Tréma či nervozita akosi opadla. Bola výborná atmosféra, veľa účinkujúcich, hlavne dievčat v krásnych krojoch. Súťažilo sa v III. kategóriách, my v II. kategórii. Konkurencia bola veľká, i porotcovia sa priznali, že v I. a III.kategórii majú jasno, no II. kategória im dá zabrať. Dúfali sme i my, že spomedzi dievčat budeme mať jedno miesto. Škoda, dievčatá to vyhrali. Nezúfame, o rok sa pokúsime znova.

     Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

     Jarné korčuľovanie

     V tomto školskom roku v mesiaci marec, sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Martine pod vedením p. Pšenku a ďalších skúsených trénerov. Zo strany žiakov bol veľký záujem, a tak žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Deti boli na ľade podelené podľa svojich schopností a zručností do štyroch skupín. Skupina, v ktorej boli najmenej skúsení korčuliari a nekorčuliari, sa koncom týždňa vedela na ľade presúvať bez pomôcok, ba dokonca si aj zasúťažili. Všetci na záver výcviku dostali malé občerstvenie a diplom.                                                                        Mgr. L. Šluchová

         

     BESEDA SPOJENÁ S PREDNÁŠKOU NA TÉMU FAJČENIE A INÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

     Dňa 1.12.2017 (piatok) sa uskutočnili, na Spojenej škole na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach, besedy spojené s prednáškou k téme FAJČENIE pre prvý stupeň (1. - 4. ročník), a prednášky na tému FAJČENIE A INÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY pre žiakov 8. a 9. ročníka. Prednášky a besedy viedla študentka 5. ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, slečna Bc. Klaudia Holečková. Pre mladších, ale aj pre starších žiakov slúžili tieto prednášky ako prevencia pred rôznymi druhmi rakoviny, ktoré sú spojené s ďalšími ochoreniami, ako sú napríklad zápal pľúc, priedušiek, kazivosť zubov, slepota a pod. Pre žiakov 8. a 9. ročníka bola táto tematika obohatená aj o návykové drogy - marihuana, elektrická cigareta a pervitín. Na konci prednášky pokračoval program názornými videami, aby si žiaci uvedomili, aký dopad má fajčenie na naše telo a naše pľúca, ale aj pervitín na riziko infekcie HIV a vznik ochorenia AIDS, úplné zničenie imunitného systému ľudského organizmu. Tieto prednášky boli orientované aj na sexuálnu výchovu, ako chrániť svoje zdravie, ale aj na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, z toho hľadiska, že ako budúci rodičia by mali mať zodpovednosť aj za svoje zdravie, ale aj za zdravie svojich detí. Žiaci boli oboznámení nie len s faktami o návykových látkach, ale aj o zaujímavostiach a výskumoch zo sveta. Aby neverili len tomu, čo nám hovoria médiá a výrobcovia daných návykových látok, ale aby poznali vedľajšie účinky, aby si vytvorili svoj vlastný názor a postoj k danej problematike. Dôležité je tiež, aby si každý človek uvedomil význam zdravia.

         

     Misia modrá planéta

     Naši druháci sa zapojili do projektu Neziskovej organizácie EDULAB- Misia modrá planéta.

     Deti sa, podľa svojich vedomostí a schopností, pokúsili nájsť riešenie enviromentálnej problematiky. Počas kreatívnej hry si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri plnení úloh a na záver sa so základňou pochválili pri prezentácii.

     Do galérie Misia modrá planéta boli pridané ďalšie fotografie.

         

      

     „Čítam, čítaš, čítame“.

     Piatok 27.10.2017 si žiaci 2., 3. a 4. ročníka zmerali svoje sily literárnej súťaži- „Čítam, čítaš, čítame“.

     V skupinách plnili hravé úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

     Vyskúšali si prácu s textom (orientácia v texte, pochopiť text, konanie hlavných postáv, skúmanie obsahu a prvkov textu, identifikovať dejovú postupnosť), tvorenie rýmov a rozprávkové hádanky.

     Žiaci získali nielen nové skúsenosti, ale aj zaujímavé ceny.

           

     Do galérie „Čítam, čítaš, čítame“ boli pridané ďalšie fotografie.

     Európsky deň jazykov

     V utorok 26. septembra sa na mnohých miestach konal Európsky deň jazykov. Cieľom tohto podujatia je zaujať, poučiť a pripomenúť význam a krásu jazykovej rozmanitosti v Európe. Aj naši žiaci 1. stupňa si na tento deň pripravili spolu s p. učiteľkami pestrý a zaujímavý program. Každá trieda si vopred vybrala jednu európsku krajinu- Rusko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Francúzsko, Anglicko, Nemecko a Švajčiarsko. Žiaci získavali informácie o týchto krajinách doma i v škole z rôznych zdrojov a 26. septembra ich prezentovali pred spolužiakmi. V telocvični sa tak ozývali v rôznorodých jazykoch pozdravy, piesne, básničky, čísla. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o vybraných krajinách- o ich kultúre, histórii, zvykoch, prírodných zaujímavostiach a osobnostiach z niektorých oblastí. Účinkujúci boli oblečení vo farbách zástav svojej krajiny, ďalší v charakteristických odevoch alebo použili ozdoby. V telocvični boli tiež vystavené vlajky, mapy, plagáty či projekty. Každá trieda si pripravila aj stôl s predmetmi súvisiacimi so zvoleným štátom. Žiaci mohli ovoňať levanduľu, obdivovať samovar, matriošky, športové dresy, model Matternhornu a Eiffelovku, gondolu, obrázky, pohľadnice a veľa iného. Obrovský úspech mala ochutnávka typických jedál a nápojov.

     Veríme, že žiaci prežili príjemné a zároveň užitočné dopoludnie, ktoré ich inšpirovalo k ďalšiemu učeniu a poznávaniu.

                                                                                                               Mgr. Monika Kaštanová

              

     Do galérie Európsky deň jazykov 1.stupeň boli pridané ďalšie fotografie.

      

     Bábkové predstavenie

     Bol zamračený utorok, 10.10. 2017.
     Naši žiaci z MŠ a z I. stupňa sa zúčastnili vo veľkej telocvični bábkového predstavenia"Loutky v kufru".
     Umelci prišli z Prahy, a to vôbec neprekážalo našim deťom porozumieť "čestine". Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, prežívali ho a zapájali sa s nadšením.

           

     Do galérie Bábkové predstavenie boli pridané ďalšie fotografie.

      

     Túto zimu naši druháci z 2.A, absolvovali športové dopoludnie na zimnom štadióne v Martine.  Žiaci si požičali korčule a vyskúšali si, ako je to stáť na ľade. Niektorí  po prvý raz. Boli rozdelení do dvoch  tímov. Prvý tím sa venoval zlepšovaniu svojich  korčuliarských zručností prekonávaním prekážok. Druhí tím sa za pomoci skúseného trénera snažil zdolať svoje prvé kroky na šmykľavej ploche. K dispozícii mali držadlá, aby im uľahčili ich neisté pohyby. Ku koncu sa žiaci z druhého tímu dokázali pohybovať po ľade, síce trochu neisto, ale individuálne. Po hodinke korčuľovania sa občerstvili a navštívili hokejovú kabínu martinských profesionálnych hokejistov. Jeden z nich, p. Markovič, žiakom poukazoval ich šatňu či telocvičňu.  Ďalej im porozprával  o tom, ako to vyzerá pri príprave na zápas a samozrejme sa nezabudol so žiakmi odfotiť a rozdať malé, ale o to milšie, darčeky.  Za toto ľadové potešenie musím poďakovať predovšetkým p. Pšenkovi, rodičovi nášho žiaka, ktorý toto všetko dokázal z organizovať  a ani na chvíľu nezaváhal, že sa to podarí.

                                                                                                                                                     Lenka Šluchová,  tr. uč. 2.A

         

      

     Súťaž ZAMAT – zábavná matematika

     Dňa 18. novembra 2016 sa naši žiaci zúčastnili súťaže ZAMAT – zábavná matematika na Gymnáziu J.Lettricha v Martine. Našu školu reprezentovali dve štvorčlenné družstvá zo 4. a 5. ročníka. Žiaci mali možnosť zmerať si sily s deviatimi ďalšími zapojenými školami z okresu. V časovom limite mali správne vyriešiť čo najviac záujímavých matematických úloh. Opäť sa presvedčili, že matematika vie byť aj zábavná a zároveň vzrušujúca. Všetci bojovali zo všetkých síl a našim štvrtákom sa podarilo získať veľmi pekné druhé miesto. Piataci skončili na ôsmom mieste. Gratulujeme.

         

     Do galérie Súťaž ZAMAT – zábavná matematika boli pridané fotografie.

      

     Halloweenská nočná škola

     Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché priestory ožili v noci z 28. októbra v budove našej školy. A nebolo to len tak náhodou, počas tohto obdobia je na našej škole tradíciou, že organizujeme  pre prváčikov halloweenskú nočnú školu.

     Pani učiteľky spolu so žiakmi 9.ročníka pripravili pre žiakov stanovištia, kde museli preukázať nielen vedomosti, ale aj obratnosť, pohotovosť, rýchlosť , postreh a ďalšie zručnosti. Všetci prešli úspešne putovaním po škole, teda splnili všetky úlohy a získali odmenu – sladký poklad. Ale najväčšia odmena pre všetkých bola veselá zábava, kopec „ srandy „ pri hrách, perfektná pyžamová diskotéka , tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra. A touto cestou chcem poďakovať za spoluprácu svojim kolegyniam, žiakom 9.ročníka, ktorí by s touto akciou už niekoľko rokov pomáhali a predovšetkým našim odvážnym prváčikom. A už teraz sa tešíme na ďalší rok.

                                                                                                                    Bc. Monika Gunišová

        

      

     Do galérie Halloweenská nočná škola boli pridané fotografie.

     ČÍTANKOVO – ROZPRAVKOVÝ SVET

     V utorok 18.10.2016 žiaci druhého ročníka vybrali za dobrodružstvom do ČÍTANKOVA – ROZPRAVKOVÉHO SVETA v Košťanoch nad Turcom. Vypočuli si rozprávku O Bojazlivom strašidielku a rozprávku S duchmi je vždy veselo. Previezli sa vláčikom a zoznámili sa s rozprávkovými postavičkami z knižiek ako Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka odchádzajúce do Ameriky, Smelým Zajkom . . . 

     V záhrade sa zahrali na písmenkovom počítadle, kde skladali mená rozprávkových posáv, prečítali si veľké leporelo z rozprávkou O Bojazlivom strašidielku a zahrali sa s chrobákmi kde si precvičili čítanie s porozumením.

         

      

     Do galérie ČÍTANKOVO – ROZPRAVKOVÝ SVET v Košťanoch nad Turcom boli pridané fotografie.

     Marec  - Mesiac knihy

     V mesiaci marec,  viac ako inokedy, venujeme svoju pozornosť knihám. Nebolo tomu inak ani v 1.A, kde sa žiaci 9. 3. 2016 zúčastnili programu „Máme radi rozprávky, a čo Vy?“ v Literárnom múzeu v Martine. Pani Jesenská, ktorá nás sprevádzala, najprv deti oboznámila s priestormi a aj s niektorými exponátmi, okolo ktorých sme išli do tvorivej dielne, kde už na žiakov čakalo príjemné prostredie s vankúšmi  a  farebnými pastelkami.  Porozprávali sme sa o knihách, rozprávkach a vypočuli rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Po skončení rozprávky dostali deti pracovné listy, ktoré mali výtvarne dotvoriť  podľa toho, čo si z rozprávky zapamätali. Z hotových pracovných listov im pani Jesenská spravila knihy, ktoré si  zobrali. Deťom sa páčilo a celkovo nám deň prebehol  podľa predstáv.

      Mgr. L. Šluchová

          

      

     Dňa 15.2.2016 navštívili druháci z 2.B triedy Mestskú knižnicu Hany Zelinovej, aby prežili príjemné chvíle s knihou a dozvedeli sa niečo zaujímavé a možno i prekvapivé o sebe a spolužiakoch. Pani knihovníčka prostredníctvom príbehu od Gabriely Futovej priblížila deťom rôzne povahové vlastnosti. Deti ich potom pantomímou predvádzali a hodnotili vzájomné vzťahy. Na záver si v krásnych priestoroch kultúrnej sály zahrali hru zameranú na hádanie rôznych slov, v ktorej mohli prejaviť svoju pohotovosť, pohybovú tvorivosť a predstavivosť.

                                                                                                                      Mgr. Monika Kaštanová

      

      

     Exkurzia do Banskej Bystrice

     Dňa 3.12.2015 sa žiaci tried 1.A (Mgr. L. Šluchová), 1.B (Mgr. Z. Jenčíková) a 3.A (Mgr. R. Hnilicová) zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice, ktorá bola spojená s predstavením v bábkovom divadle NA RÁZCESTÍ. Cestovali sme vlakom z Vrútok. Obhliadku mesta sme začali priamo v centre, kde nám sprievodca ukázal divadlo, či mestskú architektúru niektorých domov a v neposlednom rade aj známu šikmú hodinovú vežu. Potom sme sa pomedzi vianočné stánky presunuli do bábkového divadla NA RÁZCESTÍ. V ňom nám zahrali dve rozprávky Na brušku. Po nich sme sa presunuli do miestnosti, kde nám veľmi ochotná pani ukázala animáciu – oživovanie bábok. Deti sa dozvedeli aj pomenovania jednotlivých bábok a mohli si vyskúšať aj prácu s nimi. Po skončení minikurzu animácie si deti v tvorivých dielňach vytvorili mikuláša alebo čerta, ktorého si s radosťou odniesli domov. Po divadle pokračovala prehliadka mesta pri Múzeu SNP, kde si deti prezreli lietadlo a tanky z čias druhej svetovej vojny. Záver výletu nám trochu znepríjemnilo meškanie vlaku, ale deti boli statočné a čakali v kľude. Výlet sa aj napriek tomu deťom páčil a rodičov zdravili s úsmevom na tvárach.                                  

                                                                                                                                                  Mgr. Lenka Šluchová

      

     Európsky deň jazykov

     Z iniciatívy Rady Európy vo švajčiarskom Štrasburgu sa každoročne 26. septembra už od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov.


     Rozhodli sme sa tento deň opäť osláviť aj v našej škole. Veď nie nadarmo sa hovorí „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Pre žiakov sme v rámci hodín cudzích jazykov pripravili množstvo hravých zábavných aktivít a vedomostný kvíz, aby sa presvedčili, že jazyky sa dajú učiť i hravou formou. V súťaži si preverili svoje vedomosti o  krajinách, ktorých jazyky sa učia, riešili rôzne úlohy, porovnávali cudzie jazyky navzájom prostredníctvom prirovnaní, prísloví či porekadiel. Žiaci ukázali nielen svoje vedomosti z cudzích jazykov, ale i znalosti z oblasti reálií, histórie, či súčasnosti krajín. Na záver sme vyhlásili víťazov za jednotlivé triedy a celkovým víťazom, ktorí získali najväčší počet bodov - Filipovi Galovi , Kristíne Stejskalovej , Danke Šestákovej a Bibe Machovičovej z triedy  VIII.A sme udelili vecné ceny spolu s diplomami . Všetkým žiakom sme zaželali veľa radosti a úspechov pri učení sa cudzích jazykov.

     Ďakujeme všetkým žiakom a triedam, ktorí sa aktívne zapojili do pripravených aktivít.

     Mgr. Jana Repoňová, Mgr. Denisa Chovancová

     Do galérie Európsky deň jazykov 2015 boli pridané fotografie.

     Jesenné variácie

     Je tu október a jesenný čas, ktorý môžeme využiť na  tvorenie. Čo sa dá vytvoriť z plastovej fľaše? Túto otázku sme si kládli v 6.A triede našej školy a pustli sme sa do tvorenia. Výsledkom bol nápad vytvoriť z plastového odpadu jesenne sfarbené jabĺčka. Žiačky Martina Müllerová, Barbora Brezňanová a Bibiana Skalická s týmto nápadom presvedčili porotu v CVČ Domino a získali 1. miesto.

     Blahoželáme!                                    Mgr. M. Vojteková

       

      
     Európsky deň  jazykov na 1. stupni
      
      Európsky deň  jazykov sme si v ročníkoch 1.-4. pripomenuli  v dňoch 24.-25. 9. 2015. Pre žiakov bola  v multimediálnej učebni prichystaná  prezentácia o Európe, štátoch , vlajkách európskych krajín . Deti si vypočuli pozdravy vo všetkých jazykoch Európy, mohli si zahrať jazykový kvíz.  Zaujali ich fakty  a informácie o európskych jazykoch. 
      
     Koľko jazykov vieš? Zaujímavosťou pre starších bolo zistiť, koľko jazykov ovládajú známi herci, speváci, spisovatelia.
     Vypracovala: M. Vojteková

     3.máj- Deň Slnka

     Ja sa dnes mám krásne,

     o slnku skladám básne.

     Cítim sa tak šťastne,

     keď slnko svieti jasne.

      

     Dnes je všetko jasné,

     keď človek sa má krásne.

     Slnko žije na svete,

     kde veľa bielych lodiek je.

      

     V galaxii plnej planét svetlom je,

     môj život pod ním skvelý je.

      

     Marek Polerecký a Damián Ruttkay, 4.A

      

      

     Aj táto báseň bola ocenená v školskej literárnej súťaži, ktorú sme pripravili pre žiakov 1. stupňa

     pri príležitosti Dňa Slnka. Deti sa s pani učiteľkami porozprávali o význame Slnka pre život

     na Zemi a potom sa pustili do tvorby. Prváčikovia tvorili vety o slnku, staršie deti prostredníctvom veršov vyjadrili svoje názory a radosť z dní rozžiarených slnkom. Naše deti opäť ukázali, že fantázia a tvorivosť im nechýba.

     Mgr. Monika Kaštanová

     Návšteva  astronomickej  pozorovateľne M. R. Štefánika v Martine

     Dňa 10.2. 2015 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili návštevy astronomickej pozorovateľne M.R. Štefánika v Martine.  Veľmi ochotný a trprzlivý pán Šabo ich oboznámil s jednoduchými strojmi: páka, kladka, naklonená rovina, ktoré si mohli a aj chceli prakticky vyskúšať. Názorne im predviedol  a dokázal, že  magnetické pole existuje.  Žiaci mali plné oči zvedavosti a ústa plné otázok,  na ktoré našli odpovede.  Pri svojej návšteve sme neobišli ani súhvezdia a ich spoznávanie. Bolo to pre nás príjemné a náučne dopoludnie.

     Plavecký výcvik 2014

      

     V mesiaci marec 2014 (17.3. – 21.3. 2014) sa uskutočnil na našej škole plavecký výcvik v aquaparku Dolný Kubín. Kurz bol organizovaný pre šiesty a tretí ročník. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov, ktorí boli rozdelení do družstiev. Viacerí z nich sa pod dozorom inštruktorov v plávaní zlepšili, iní si osvojili základy plaveckých štýlov. Boli aj takí, čo sa na začiatku vody báli a ku koncu kurzu  mali zvládnutý aspoň jeden plavecký štýl. Kurz prebiehal bez problémov a posledný deň dostali deti mokré vysvedčenie a poukaz do aquaparku.

                                                                                                               Mgr. Lenka Šluchová

       

      

      

     „Deň matiek“

     V druhú májovú nedeľu majú všetky naše mamky,  mamy, mamičky, mamulienky svoj sviatok. Tento rok „Deň matiek“ oslávia 11. mája.

     V tento deň- ale aj dni ostatné- je dôležité povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

     Deti na 1. stupni sa na sviatok svojich mám zodpovedne pripravovali. Strihali, lepili, vyrábali, vytvárali spoločne so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami.

     Ich milé dielka budú zdobiť našu školu ešte niekoľko dní.

     Tu je ukážka našich šikovných tvorcov:

      

     Milujem Ťa, mamička,

     mám Ťa veľmi rád.

     Kúpim ja kytičku

     pre moju mamičku.

     Ocinko Ti už

     pod čerešňou božtek dal,

     a ja som k tomu

     perník pridal.

                 Andrej Hoťka 4. B trieda

      

     Mami, Ty si ako pekný kvet,

     pre mňa si celý , celučičký svet.

     Ľúbim Ťa ,a to je jasné,

     Tvoje oči sú tak krásne.

     Mám Ťa rada, Ty to vieš,

     ľúbiš ma, ja viem to tiež.

                 Emma Semánková 4.B trieda

      

     Mamička, mám Ťa ja veľmi rád-

     ako strmý kopec, hrad.

     Pred problémom ma ochrániš

     a vždy pri mne stojíš.

     Na Deň matiek Ťa pobozkám

     a k tomu ešte perníček dám.

                 Samuel Ramšík 4.B trieda

      

     Mamička, mamička,

     Ty si ako ružička.

     Vždy mi prídeš na pomoc,

     popraješ mi dobrú noc.

     Vinšujem ja veršíček

     pre tú moju mamičku.

     Darujem jej kytičku,

     celkom ,celkom maličkú.

     Čokoládu, božtek sladký,

     milujem Vás matky...

                 Martina Műllerová 4.A trieda

      

                                                                                                                Mgr. M. Vojteková

       

      

     Vajanského Martin                 

      

          Dňa 25.3.2014 sa na našej škole uskutočnila literárna súťaž v prednese poézie a prózy „Vajanského Martin“. Prvýkrát sa do tejto súťaže mohli zapojiť aj malí prváci. Súťažilo sa v troch kategóriách:

     1. kategória- 1.-3. ročník

     2. kategória- 4.-6. ročník

     3. kategória- 7.-9. ročník

      

     Výsledky súťaže:

     1. kategória- Poézia:  1. miesto: Babiak Matej (3.B)

                                         2. miesto: Lučanská Laura (2.A)

                                         3. miesto: Eugelová Adela (1.A)

      

                           Próza:  1. miesto: Levčíková Eva (3.B)

                                         2. miesto: nebolo udelené

                                         3. miesto: Kerhatová Karin (2.A)

       

     2. kategória- Poézia:  1. miesto: Valová Zuzana (6.A)

                                         2. miesto: Podolinská Lea (5.B)

                                         3. miesto: Semanková Ema (4.B)

      

                           Próza:  1. miesto: Stach Erik (4.B)

                                         2. miesto: Skalická Bibiana (4.A)

                                         3. miesto: Ťaptíková Laura (5.A)

      

     3. kategória- Poézia:  1. miesto: Pyšná Katarína (9.B)

                                         2. miesto: nebolo udelené

                                         3. miesto: Derži Tomáš (9.A)

      

                           Próza:  1. miesto: Chromeková Terézia (9.B)

                                         2. miesto: Vons Mário (8.A)

                                         3. miesto: nebolo udelené

      

           Všetkým súťažiacim gratulujeme a veríme, že sa tejto krásnej literárnej súťaže zúčastnia aj o rok.

      

      

     Zaujímavé dopoludnie prežili žiaci 4.B triedy vo štvrtok 13.3.2014, keď navštívili astronomickú pozorovateľňu pri Gymnáziu Viliama Paulinyho- Tótha v Martine. Žiaci hľadali odpovede na rôzne otázky z oblasti vesmíru, pozorovali 3D oblohu cez počítačový program, robili pokusy, pozreli sa cez ďalekohľad a pritom získavali nové, často prekvapujúce informácie. Naše poďakovanie patrí PaedDr. Ivanovi Šabovi, ktorý celý program pripravil a zrealizoval.

                                                                                                                           Mgr. Monika Kaštanová

     Pasovanie   PRVÁKOV

                   Každoročne v januári prichádza čas, kedy sú prváci v ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach slávnostným spôsobom pasovaní za právoplatných žiakov školy.  Aj tento rok – v piatok 31. Januára 2014 pozvali starší žiaci medzi seba našich prváčikov, aby nám aj rodičom ukázali, čo všetko sa už od septembra naučili. Spočiatku s prekvapením a trochu so strachom očakávali, čo sa bude diať, ale už za krátku chvíľu sa všade rozliehal ich smiech a veselý krik.

     Keďže spievanie, recitovanie zvládli na výbornú, nič nebránilo tomu, aby zložili slávnostný sľub prváka. Pomohli im pri tom spolužiaci, ktorí si pre svojich mladších spolužiakov pripravili aj zaujímavý kultúrny program. Pani učiteľky s radosťou odovzdali „pasovacie“ dekréty a darčeky všetkým prítomným prvákom.

     Právoplatní prváčikovia sa premiestnili do triedy, kde od rodičov – maminy p. Buliakovej dostali strieľajúcu tortu, ktorá bola mimochodom aj chutná. Ďakujeme.

     Do ďalších školských dní im zaželali veľa úspechov a pozvali ich na občerstvenie.

                                                                                                                  Mgr. Hnilicová Renáta

      

     Vyhodnotenie    školského kola   súťaže „Vianočná pohľadnica“

      

     V školskom kole výtvarnej a literárnej súťaže „Vianočná pohľadnica“ v ročníkoch 1.-4. získali ocenenie žiaci:

     Literárna časť: Barborka Matulová zo IV. B triedy

     Výtvarná časť : Adelka Eugelová z I. A triedy a Andrejko Ulrich z I. B triedy.

     Oceneným deťom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                              Mgr. M. Vojteková

         

      

     AKO VOŇAJÚ VIANOCE?

     Každý  rok k nám prichádzajú pomaly a veľmi nenápadne. Hlavne deti na ne netrpezlivo čakajú. Radostné, voňavé, bohaté, spokojné, láskyplné.....Všetky tieto prívlastky prináležia  najočakávanejším  sviatkom  v roku –  VIANOCIAM.

     Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. Do príprav sa s veľkou chuťou pustili aj prváčikovia z 1. B triedy a na hodine výtvarnej výchovy zdobili medovníčky. Trieda nádherne voňala nielen  vôňou medovníkov a škorice  ale aj vôňou čistoty, pretože malí prváci sa do zdobenia pustili až po dôkladnom“ vianočnom upratovaní svojej triedy“.

      Z práce mali veľkú radosť a hotové medovníčky boli naozaj „na zjedenie“.

     Mgr.M. Vojteková

      

        Ja som dobrý remeselník

      

     Viete čo je drumľa, mrmlák, okarína, minera? Rozoznáte zvuky fujary, píšťaly, gájd, heligónky alebo ozembucha? Naši žiaci 1. – 6. ročníka sa prostredníctvom výchovného koncertu, ktorý sa konal na našej škole 27.11.2013, s týmito hudobnými nástrojmi zoznámili. Výchovný koncert sa niesol v znamení „Ja som dobrý remeselník“ pod vedením

     p. P. Hlbockého – bývalého člena ľudového súboru SĽUK. Prostredníctvom zaujímavého a pútavého rozprávania sa deti preniesli do čias svojich prarodičov. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o remeslách ako je drotárstvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo. Atmosféra rozprávania bola dopĺňaná nielen regrútskymi, zbojníckymi a pastierskymi pesničkami, ale aj nádhernými rýdzo slovenskými povedačkami, riekankami a krátkymi básničkami.

     Touto cestou chceme poďakovať p. Hlbockému za sprístupnenie nádherného slovenského folklóru našim žiakom, aby na svoju minulosť nezabúdali, ale ju aspoň prostredníctvom slovenských pesničiek ďalej rozvíjali.

      

     Text: Mgr. Helena Vargová

     Foto: Mgr. Monika Vojteková

      

     Aj v tomto školskom roku budú deti zo 4. B triedy navštevovať Mestskú knižnicu H. Zelinovej. Prvé stretnutie s detskou literatúrou, jej autormi a hrdinami sa uskutočnilo 17. októbra 2013. Pani knihovníčka sa s deťmi porozprávala o číslach, kde sa s nimi stretávame a aký majú pre ľudí význam. Potom spoločne hľadali, kde všade sa dá nájsť číslica osem. Dve osmičky sa ukryli aj do názvu knihy Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok od Kristy Bendovej. Deti sa dozvedeli zaujímavosti o vzniku knihy, o autorke a vypočuli si dve rozprávky. Tiež mali možnosť vypožičať si knihy alebo sa prihlásiť za člena knižnice. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a už teraz sa tešia na novembrovú návštevu.

                                                                                                   Mgr. Monika Kaštanová

        

       Letné variácie

     V lete

     Teplé slnko svieti,
     lúkou bežia deti.
     Pri veselej pesničke
     skáču v mäkkej trávičke.
     Bosé nôžky majú,
     radostne sa hrajú.

      

     Leto je čas prázdnin , oddychu a dovoleniek. Je to jedno z našich  obľúbených  ročných  období. Prácu s netradičnými výtvarnými technikami s letnou tematikou si mohli deti vyskúšať  na výtvarne zameranej súťaži  „Letné variácie“, ktorú  poriadalo  CVČ DOMINO dňa 21.5.2013. O tom, že táto téma je im blízka a  deťom nápady nechýbajú ,svedčí  1. miesto v kategórii 3.-4. ročníkov.

     Žiačkám 3.A triedy Martine Müllerovej, Bibiane Skalickej a Monike Ševčíkovej  srdečne blahoželáme.           

     Mgr. M. Vojteková

      

      

     NÁVŠTEVA ASTRONOMICKEJ POZOROVATEĽNE V MARTINE

     Lyžiarsky výcvik

      

     Ako každý rok, aj v tomto školskom roku naša škola organizovala v termíne od 04.02. – 08.02. 2013 lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Valčianska dolina. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov I. a II. stupňa.

     Prvý deň LV boli žiaci rozdelení podľa lyžiarskych schopností do 4 družstiev. Do prvých dvoch družstiev boli zaradení pokročilí lyžiari a posledné dve skupiny tvorili mierne pokročilí lyžiari a nelyžiari.

     Počas celého týždňa sa pokročilí lyžiari zdokonaľovali v lyžiarskej technike a mierne pokročilí spolu so začiatočníkmi v lyžovaní sa naučili základným pohybom na lyžiach, plynule prekonať stredne strmý svah pluhovými oblúkmi a na konci dráhy zastaviť bez pádu.

     Posledný deň LV bol zorganizovaný lyžiarsky pretek, ktorý sa uskutočnil v 2. kategóriách. V 1. kategórii súťažili pokročilí lyžiari a v 2. kategórii súťažili mierne pokročilí lyžiari. Všetci súťažiaci pretek zvládli, ale odmenení mohli byť len tí najlepší, ktorí okrem diplomu dostali aj sladkú odmenu. Tí žiaci, ktorí nezvíťazili, nesmútili, pretože za svoju usilovnosť a námahu, ktorú vynaložili počas celého LV, boli tiež odmenení sladkou odmenou.

     Touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa LV zúčastnili, za ich disciplinované správanie a bezkonfliktný priebeh lyžiarskeho výcviku.

     Veľká vďaka samozrejme patrí aj našim lyžiarskym inštruktorom – p. Serekovej,

     p. Gunišovej, p. Vargovej a p. Klačanovi, ktorí veria, že LV prispel k rozvoju pohybových schopností detí a k osvojeniu si základných pravidiel lyžiarskej disciplíny.

      

     Za kolektív pedagógov Mgr. Helena Vargová

      

      

     VIANOČNÁ POHĽADNICA

     Niet vari krajších sviatkov, ako sú  Vianoce. Sú čarovné, radostné, pokojné, plné očakávaní... Aj naše deti z ročníkov 1.-4. sa v tento predvianočný čas rozhodli prispieť svojimi prácami k príprave na tieto krásne sviatky. A tak maľovali, vystrihovali, lepili , rýmovali -spoločne so svojimi pani učiteľkami alebo doma - a vytvorili originálne a nápadité  pohľadnice. Tieto boli zaradené do školskej súťaže „Vianočná pohľadnica“ , ktorá sa na našej škole už piatym rokom organizuje.

     Z odovzdaných výtvarných prác boli ocenené:

     Mirka Kmoštincová(1.B trieda)

     Zuzka Hrončeková(4.B trieda)

     Alenka Palgutová(3.A trieda)

     Ivanka Motyková(3.B trieda)

      

     V literárnej časti súťaže získala ocenenie Bibka Skalická z 3.A triedy za svoje básničky o zime:

      

     ZIMA

     Zima je už tu,

     deti bežia dnu.

     Teta Zima vraví:

     „Nebojte sa deti,

     veď som dobrá pani.“

      

     PERINBABA

     Sneží, sneží Perinbaba,

     Deťom všetok sneh už dáva.

     Deti kričia: “Juchu- chú,

     máme teplo v kožuchu!

     Čiapky máme štrikované,

     teplo nám v nich bude stále.

     Radujeme sa, veseľme sa,

     nech je zima celá naša!“

                                                                    Mgr. M.Vojteková

        

     Hallowenska nočná škola pre prváčikov.

     Keď som sa našich prváčikov spýtala, či by chceli stráviť noc v škole, inú odpoveď ako " hurá, áno "som ani nečakala. Nočná škola je u nás už takou tradíciou a tento rok sme pre deti pripravili Hallowenskú nočnú školu, ktorá sa konala 30. októbra. Všetci sme sa pekne zišli o 18.00 hod v priestoroch školy, rozlúčili s rodičmi a s plnou výbavou  (spacákom, karimatkou, baterkou a mamičkinými dobrotami ) sme vstúpili v ústrety veľkému nočnému dobrodružstvu. Na deti čakal zaujímavý a pestrý program, rôzne súťaže, hry a výroba hallowenskeho  strašidielka, ktoré nás ochraňovalo celú noc. Po výdatnej večeri, ktorú nám starostlivé mamičky pripravili, nás čakalo to, na čo sa už deti najviac tešili a to putovanie po nočnej škole a hľadanie pokladu, len za svetla bateriek. Deti plnili rôzne športové a vedomostné úlohy, pri ktorých boli naozaj veľmi šikovné. Atmosféra bola taká napätá, lebo všetci čakali na nočné strašidlo, ktoré naozaj aj prišlo a niektorých poriadne vystrašilo. A potom nasledovala pyžamová diskotéka, pri ktorej sa deti poriadne vybláznili, potom už len umyť zúbky a šup do svojich spacákov snívať sníčky. No a môžeme len skonštatovať, že máme naozaj odvážnych prváčikov, pretože počas Hallowenskej nočnej školy veru nikto nevyronil ani slzičku a na druhý deň všetci privítali svojich rodičov s veľkým úsmevom na tvári plní nových nezabudnuteľných zážitkov. Týmto chcem aj poďakovať p.uč. Vargovej, Majerovovej, Vojvodovej, Našim nočným škriatkom - deviatakom, ktorí mi pri akcii pomáhali, mamičkám za vynikajúce koláčiky a hlavne vedeniu školy, že nám takéto podujatie umožnilo.

                                                                                                               

     Bc. Monika Gunišová                                        

              

      

      

      

     V utorok 16.10.2012 navštívili žiaci 3.B triedy Mestskú knižnicu H. Zelinovej vo Vrútkach. Pre všetkých bolo milým prekvapením útulné prostredie a príjemná atmosféra Čitárne u včielky a sovičky, kde ich privítala pani knihovníčka. Žiaci si vypočuli rozprávku o vojakovi, ktorý uvaril polievku z kameňa, diskutovali o správaní a vlastnostiach postáv a pochválili sa svojimi skúsenosťami s varením. Život v minulosti a ľudové tradície  spoznali pri sledovaní prezentácie a ukážok zo starých filmov. Žiaci mohli vrátiť a požičať si nové knihy, ďalší, ktorí sa ešte len chceli stať členmi knižnice, si zobrali  prihlášku. Aj toto je cesta, ako podporovať pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu, preto budeme knižnicu spoločne navštevovať každý mesiac.

                                                                                                    Mgr. Monika Kaštanová

      

      

      

     Vitajte, prváci!            

      Väčšina budúcich prváčikov sa už nevedela dočkať, kedy si vezme tašku na chrbát a konečne začne chodiť medzi veľkých školákov do školy. Obavy z nástupu do prvého ročníka malo určite veľa rodičov, ale aj detí...                                                                      
         
     Vzrušenie z prvého dňa v škole, rozžiarené očká, malý človiečik plný energie, zvedavosti a chuti pustiť sa do práce... Takto pôsobí väčšina prváčikov na začiatku školského roka.     

        Sotva uplynul mesiac v škole, z našich  prvákov sú už zdatní žiaci, ktorí dokážu zvládať povinnosti školáka.. z tried i chodieb školy sa ozýva veselý džavot a smiech. Žiaci sa naučili prvé písmenká, slabiky , slová, poznajú prebraté tvary písmen.

     Na hodinách matematiky počítajú do 6-  porovnávajú  čísla, rozkladajú, priraďujú správny počet. S obľubou hrajú  matematické rozcvičky .Dokážu  spolupracovať v skupinách, poradiť a pomôcť si.

           Prváci, prajeme Vám , aby sa Vám v škole darilo, aby boli Vaše zošity plné usmievavých slniečok a aby ste mali učiteľov a rodičov plných pochopenia a lásky.  

                                                                               Mgr. Majerovová

     Klikom na obrázok prejdeš do fotogalérie.

      

      

     Trieda baví triedu

     1. júna všetky deti oslavujú svoj sviatok a ináč to nebolo ani v ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika. Opäť sa zabávala celá škola.

     Hneď ráno zavítali medzi žiakov 1. stupňa sokoliari so svojimi zverencami. Ukážky veľkých dravých vtákov a ich schopností, nedali deťom dýchať.

     Po ich odchode nasledovalo dopoludnie plné zábavy – trieda totiž bavila triedu. Detskí diváci mohli vidieť nádejných spevákov, tanečníkov, muzikantov a hercov. Na moderátorku sa zahrala aj pani učiteľka 4. A triedy. Všetci účinkujúci odmenili diváci búrlivým potleskom.

     Deti z vystúpenia svojich spolužiakov odchádzali vysmiate a spokojné.

                                                                                                Mgr. Renáta Hnilicová

      

      

     Celý fotoalbum tu.

      

     Návšteva "BIENÁLE FANTÁZIE"


     Deti z 2.A triedy dňa 23.5. 2012 navštívili výstavu detskej výtvarnej tvorby  z rôznych kútov sveta  "BIENÁLE FANTÁZIE".
     Témou jubilejného XX.ročníka bola téma:"Svetielko, ktoré hreje! " Deti popri hodnotení a prezeraní prác mali možnosť zapojiť sa do zaujímavých tvorivých aktivít na tému svetlo. Vystavené práce boli nápadité a zaujímavé. Najväčšiu radosť ale našim deťom urobila hra so svetlom, a tak na pamiatku sme okrem klasického podpisu v knihe návštev galérie zanechali aj svetelný odkaz na niekoľkých stenách Turčianskej galérie.

      

     Mgr. M. Vojteková

     Klikni na foto a pozri si album

      

     Dňa 15.5. 2012 sa v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach uskutočnil 6. ročník literárnej súťaže pre žiakov druhých ročníkov pod názvom „O knihách veselo i vážne“. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z týchto druhákov: Barbora Matulová, Matej Péč, Martina  Müllerová  , Bibiana Skalická. Žiaci odpovedali na otázky o živote a diele vybraných slovenských spisovateľov, určovali význam slov, preukázali znalosť prísloví a porekadiel. Naši druháci v súťaži, ktorej sa zúčastnilo 11 štvorčlenných družstiev, vyhrali krásne 1. miesto. Blahoželáme!

                                                                                                                     Mgr. Monika Kaštanová

      

     Dňa 12.4. navštívili žiaci II.B Knižnicu H. Zelinovej vo Vrútkach. Pani knihovníčka pripravila pre žiakov zaujímavý program, ktorý preveril ich pozornosť, vedomosti i fantáziu. Po prečítaní rozprávky o grófovi Mentolovi Krištofovi žiaci v skupinách  vyberali odpovede  na kvízové otázky zamerané na poznávanie nových slov a ochutnali liek, ktorý gróf z rozprávky priniesol svojej chorej kráľovnej. Boli to mentolové cukríky. Potom kreslili mapku ostrova, na ktorej gróf Mentol Krištof našiel poklad. Všetci žiaci dostali ako odmenu za svoju aktivitu a poznatky časopis.

                                                                                       Mgr. Monika Kaštanová

         

      

      

      

     Návšteva Turčianskeho Jasena

      

            V tomto mesiaci navštívili  triedy 3. ročníka v rámci environmentálnej výchovy Turčianske Jaseno. Vyučovanie prebiehalo v triede miestnej materskej školy. Dievčatá sa formou rozhovoru a názorných ukážok oboznámili s pracovným náradím a materiálom, ktorý bol potrebný na zhotovenie tkaniny (tkáčsky stav, kolovrat, kúdeľ, ľan, vlna, ľanové plátno). Dozvedeli sa, na čo sa jednotlivé tkaniny používali v domácnosti. Vyskúšali si tkanie na krosnách a naučili sa jednoduchú techniku tkania. Získané poznatky si overili  vytvorením vlastného výrobku, ktorý si odniesli domov.

           O svojej šikovnosti nás presvedčili aj chlapci. Zopakovali si poznatky o dreve a jeho vlastnostiach, naučili sa zatĺkať klinčeky a na záver s pomocou pána učiteľa vyrobili  kŕmidlo pre vtáčiky.

          Deti boli nadšené z celého programu a už sa opäť tešia na jarnú návštevu J.

                                                                                                                             Mgr. Silvia Majerovová

      

      

     Lyžiarsky výcvik

     Lyžiarsky výcvik pre žiakov 3.,4. a 7.,8. ročníka sa uskutočnil v termíne od 23.01. do 27.01. 2012 v lyžiarskom stredisku Valčianska dolina. Z I. stupňa sa zúčastnilo 18 žiakov, inštruktormi boli Mgr. Helena Vargová a Mgr. Miriam Verešová. Z II. stupňa sa zúčastnilo
     13 žiakov, inštruktormi boli Mgr. Alena Sereková a Mgr. Tomáš Klačan.
     Deti v prvý deň výcviku boli rozdelené podľa svojich lyžiarskych schopností do štyroch družstiev. Počas celého týždňa sa deti zdokonaľovali v lyžiarskej technike a nelyžiari sa naučili základným pohybom na lyžiach a plynule prekonať stredne strmý svah.
     Posledný deň lyžiarskeho výcviku, ako tradične, bol zorganizovaný lyžiarsky pretek. Všetci žiaci trať úspešne absolvovali. Víťazi
     boli odmenení sladkými odmenami a diplomom.
     Touto cestou chceme poďakovať všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku, za ich vzorné správanie a bezkonfliktný
     priebeh lyžiarskeho výcviku.

      

      

      

     Maratón čítania

     Na čítanie rozprávok rodičmi si s láskou spomína drvivá väčšina mladých. Čím viac rodičia alebo starkí čítali rozprávky, tým lepší vzťah majú ku knihám ich ratolesti v neskoršom veku. Formovanie postoja ku knihám treba podchytiť čo najskôr, aby zistili, že čítanie kníh nie je za trest, ale prináša radosť a zábavu.
     Deti, ktoré čítajú, majú lepšiu pojmovú zásobu, lepšie komunikujú a sú zručnejšie vo vyjadrovaní. Čítajúce deti majú aj lepšiu schopnosť reprodukovať naučené či porozumieť textu.  
     Malí čitatelia, v ročníkoch 1.-4.  sa aj v tomto roku na našej škole  zapojili  do  detského čitateľského maratónu „Maratón čítania“. Akcia  bola určená na podporu čítania u detí.  
     Najlepšie čítajúcou triedou II. ročníka bola II. A trieda, v III. ročníku  III. B trieda a v IV. ročníku  IV. A trieda. Blahoželáme!
                                                                                                         

     Mgr. M. Vojteková
      

     Na návšteve u mestskej polície vo Vrútkach

     Poznať kamerový systém mestskej polície, ktorý má pod drobnohľadom nás všetkých, je veru zaujímavá vec. Preto prváci zo ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika 1 navštívili mestskú políciu. Zaujímavým spôsobom sa oboznámili s prácou mestských policajtov. Videli kamerový systém, ktorý monitoruje celú oblasť Vrútok. Deti mali možnosť vidieť policajné auto, výbavu policajta. Dozvedeli sa, ako medzi sebou policajti komunikujú. Na záver deti dostali reflexné pásky, ktoré by mali používať, aby boli videné. Deťom sa z tejto návštevy nechcelo ani odísť. Neúnavne kládli otázky, na ktoré im trpezlivo odpovedal aj náčelník MsP Mgr. Peter Šimkovič.

     Vďaka, páni policajti.

      

        

      

      

      

      

     Dôležitou súčasťou kníh sú ilustrácie, ktoré dopĺňajú text, podnecujú fantáziu čitateľa a často rozhodujú o tom, či kniha malého čitateľa zaujme a prečíta si ju. Prácu ilustrátora spoznali naši druháci dňa 7.11.2011 na besede s Miroslavom Regitkom v Okresnej knižnici v Martine. Ilustrátor M. Regitko porozprával žiakom o svojom detstve a ceste, ktorou sa dostal k ilustráciám v detských časopisoch, knihách a na obaloch CD s rozprávkami. Vysvetlil žiakom, ako ilustrácia v knihe vzniká a  aké výtvarné techniky pritom používa. Dokonca priamo pred žiakmi nakreslil knižničného škriatka a predviedol kresbu tušom, čo žiaci ocenili veľkým potleskom. Naši žiaci sa zase pochválili svojimi kresbami ku knihám, ktoré ilustroval aj M. Regitko. V závere zaujímavého podujatia všetci dostali na pamiatku autogram.

                                                                            

                                                                                                      Mgr. M. Kaštanová

     Klikni na foto a pozri si album.

      

     Deň zdravej výživy – v tento deň si deti s pani učiteľkami II.A a I. B pripravili chutné a zároveň zdravé ovocné misy  alebo ovocné koktaily. Takto sa deti naučili, že sladké nemusia byť len sladkosti, ktoré im škodia na zúbky, ale aj ovocie, ktoré je prospešné nášmu zdraviu. Dozvedeli sa, že ak chcú byť zdraví, potrebujú vitamíny. Tie nám zabezpečí pravidelný prísun ovocia a zeleniny. Zároveň so svojimi spolužiakmi strávili príjemne chvíle pri konzumácii toho, čo si pripravili. Klikni na foto a pozri si album.

       

                                                                                                                                                                            Mgr. Miriam Verešová

      

      

      

      

      

      

     Zaujímavé vyučovanie zažili žiaci II.B triedy, keď sa 10. októbra vybrali do Turčianskeho Petra. V domčeku celom z dreva nás privítala teta Alica a ujo rezbár. S tetou Alicou sa deti rozprávali o jeseni, naučili sa poznávať a triediť ovocie a zeleninu, dozvedeli sa všeličo nové a poučné o voľne žijúcich zvieratách. Získané vedomosti preukázali v zábavných súťažiach. Potom si deti pozreli bábkové divadielko o živote v lese so škriatkom Fitipalkom. Pekné dopoludnie ukončili v dielni, kde si vypočuli rozprávanie uja rezbára o dreve a hru na vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia!

                                                                                              

     Mgr. Monika Kaštanová

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, o.z.Základná škola, Ulica M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
   • riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
   • Gymnázium, ZŠ:+421434282119, fax +421434301491 MŠ:+421434283838 ŠJ:+421434281296
   • Ul.M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje